Mezinárodní týden proti militarizaci mládeže upozorňuje na podněcování násilí mezi mladými lidmi

Mezinárodní týden proti militarizaci mládeže upozorňuje na podněcování násilí mezi mladými lidmi

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 12. listopadu 2018

Ve dnech 12. až 18. listopadu probíhá Mezinárodní týden proti militarizaci mládeže. Jde o jednotnou snahu antimilitaristických skupin po celém světě zvýšit povědomí o způsobech, jakými je podněcováno mezi mladými lidmi násilí a vztah k militarismu. Záměrem je nastínit možnosti, jak tomu předcházet. Celý týden koordinuje mezinárodní síť War Resisters‘ International a v České republice nezisková organizace NESEHNUTÍ. Nezávislé akce se konají v Brně, Liberci a Praze.

Armády, ozbrojené skupiny a všichni další, kteří mají zisk z válečných konfliktů, si vždy uměli najít způsob, jak oslovit mladé lidi. V mnoha zemích jsou mladí, nejčastěji muži, brannou povinností nuceni připojit se k armádě. Například v Jižní Koreji nebo Izraeli hrozí za odmítnutí vojenské služby trest vězením. V České republice byla povinná základní vojenská služba zrušena s koncem roku 2004. A tak se armáda snaží o vytváření svého pozitivního obrazu. Za poslední rok Armáda ČR rekrutovala takřka 2 000 nových lidí, dnes v ní slouží přes 20 tisíc lidí. V plánu je rekrutovat další tisíce lidí tak, aby v roce 2026 měla česká armáda 30 tisíc vojáků a vojaček.

Jedním z příkladů tlaku na utváření pozitivního obrazu armády ve společnosti je prezentační program Armády ČR POKOS (Příprava občanů k obraně státu). Jeho úkolem je zprostředkovávat problematiku obrany státu především ve školách a vyučujícím. Téma obrany státu se v Rámcových vzdělávacích programech pro základní vzdělávání objevilo v roce 2013. Přitom podle České školní inspekce na školách narůstá xenofobie a extremismus a málo se řeší téma lidských práv nebo solidarity.

Účast v ozbrojených konfliktech je mladým lidem prezentována mimo jiné jako zábava, ať už samotnou armádou nebo v počítačových hrách. Na ozbrojených konfliktech však není nic zábavného. Mají závažné dopady na život civilního obyvatelstva, ale také na zapojené vojáky i vojačky. Jde nám o to, aby se ve vzdělávání mluvilo více o tom, jak konflikty řešit jinými způsoby než za použití násilí. Jedině tak můžeme vytvářet mírovou společnost,“ přibližuje motivace k organizování Mezinárodního týdne proti militarizaci mládeže v Česku Hana Zoor Svačinková z NESEHNUTÍ.

Mezinárodní týden proti militarizaci mládeže je založen na nezávislých aktivitách. V Praze, Liberci a Brně místní skupiny Food not bombs (Jídlo místo zbraní) pořádají diskuze s promítáním dokumentárního filmu Výchova k válce, v němž je zaznamenána podoba programů POKOS na školách. V Brně proběhne workshop na téma ozbrojených konfliktů od lektorů globálního vzdělávání z organizace NaZemi a také diskuze s německým mírovým aktivistou, kterou pořádá NESEHNUTÍ.

Kontakty:
Hana Zoor Svačinková, NESEHNUTÍ, hana.svacinkova@nesehnuti.cz
Peter Tkáč, NESEHNUTÍ, peter@nesehnuti.cz

 

Příloha 1 – odkazy:
1. FB událost Týdne proti militarizaci mládeže 2018.
2. Více informací o antimilitaristických aktivitách NESEHNUTÍ: zbrane.nesehnuti.cz
3. Články k tématu militarizaci mládeže v Česku: Spolužáci ve zbrani (23. 11. 2017), Stanovisko SKAV k současnému způsobu naplňování tématu výchovy k obraně státu na českých školách (březen 2017), Když děti vzdělává armáda (23. 11. 2016)
4. Více o aktivitách sítě War Resisters’ International proti militarismu mládeže: antimili-youth.net

Příloha 2 – program Mezinárodního týdne proti militarizaci mládeže v ČR:
13. listopadu, 19:00, kino Varšava, Liberec: promítání filmu Výchova k válce s diskuzí, pořádá FNB Liberec (Více o dalších akcích v Liberci na události Mezinárodní týden proti militarizaci mládeže)
14. listopadu, FSS MU, Brno: workshop pro studující kurzu “Souvislosti a proměny moderních médií – kauzy, osobnosti, trendy”, lektorující z NESEHNUTÍNaZemi
14. listopadu, 18:00, Infocentrum Salé, Praha: Veganská večeře a promítání filmu Výchova k válce: Mezinárodní týden proti militarizaci mládeže, pořádá FOOD NOT BOMBS PRAHA support: radar.squat.net/en/node/295401
14. listopadu, 19:00, Fantomas, Brno: Promítání filmu Výchova k válce, pořádá Food not Bombs Brno ve spolupráci s NESEHNUTÍm
15. listopadu, 18:00, Skautský institut v Brně: workshop Hra s nulovým součtem, pořádají lektorující z NaZemi
16. listopadu, 19:00, Tři ocásci, Brno: Výzvy německého mírového hnutí (diskuze), diskuze s německým aktivistou, pořádá NESEHNUTÍ