NESEHNUTÍ

Odzbrojovka je jednou z iniciativních skupin neziskové nevládní organizace Nezávislé sociálně ekologické hnutí — NESEHNUTÍ. NESEHNUTÍ je sociálně-ekologická nevládní organizace fungující od roku 1997. Cílem našich ekologických a lidskoprávních aktivit je ukázat, že je možné změnu společnosti založit na respektu k lidem, zvířatům i přírodě, a že tato změna musí vycházet především zdola.

Proto podporujeme angažované lidi zajímající se o dění okolo sebe. Lidi, kteří považují zodpovědnost za život na naší planetě za nedílnou součást své svobody. Fungujeme nehierarchicky, nezávisle na stranických a ekonomických zájmech a výhradně nenásilně.

SVOBODA – ZODPOVĚDNOST – ANGAŽOVANOST

Dáváme odvahu měnit svět!

Stáhněte si logo nebo výroční zprávy.