Militarizace mládeže v kostce

Militarizace mládeže v kostce

Co je to militarizace?

Militarizace je proces, kdy se společnost připravuje (ať už vědomě či nevědomě) na možnou válku nebo válečný konflikt. Militarizace se neprojevuje pouze tím, kolik má naše armáda zbraní či vojáků a vojaček nebo jestli existují ozbrojené domobrany. Militarizaci lze sledovat i ve způsobu propagace armády. V Česku je armáda podle průzkumu Centra pro Výzkum Veřejného Mínění nejdůvěryhodnější veřejnou institucí – věří jí kolem 70 % obyvatelstva. Militarizace se může projevovat v každém aspektu života, i v tom, jak vnímáme svět – například jak přemýšlíme o řešení ozbrojených konfliktů, jak učíme své děti a okolí řešit spory a podobně.

Proč je důležité vědět o militarizaci společnosti?

Militarizace bývá méně viditelná a výrazná v zemích, kde zrovna neprobíhá otevřený válečný konflikt. To ale neznamená, že nás militarismus dlouhodobě neovlivňuje nebo snad není přítomný. Militarismus je přesvědčení, že stát musí udržovat velké množství ozbrojených složek a chránit tím své zájmy i přes možné ztráty. Militarizace vede k pozitivnímu pohledu na militarismus. Tato důvěra ovlivňuje rozhodování armády, vlády i soukromého sektoru. V současnosti je s militarismem spojené také rozšiřování armády a jejich misí nebo například prodej zbraní do nedemokratických režimů, kde jsou jimi civilistky a civilisté utlačováni. Pomalu se tak zavírají dveře mírovým řešením konfliktů

Co je to militarizace mládeže?

Militarizace mládeže je propagování militarismu – tedy zbrojení a přípravy k válce – mezi příslušníky a příslušnicemi mladších generací. Od mládeže se očekává, že bude brát militarismus a militarizaci společnosti jako pozitivní a nezbytnou hodnotu. Stejně jako militarizace společnosti se militarizace mládeže odehrává na mnoha úrovních. Nejviditelnější jsou kroky usnadňující budoucí rektrutování – nábor do armády.  To se odehrává například v některých počítačových hrách a filmech oslavujících válku či u hraček s vojenskou tématikou. Významná je při militarizaci mládeže spoluúčast armády na akcích pro veřejnost, jako jsou dětské dny a oslavy státních svátku. To vše vytváří obraz armády jako hravé, hrdinské a zcela pozitivní instituce, která je nedílnou součástí státu a pro niž je čest pracovat.

Jak probíhá militarizace mládeže v České republice?

Nejviditelnějším aspektem militarizace mládeže v Česku jsou prezentace armády na druhém stupni základních škol. Od září 2013 bylo do rámcových vzdělávacích programů českých škol zařazeno téma „obrany státu“. Podporu v tématu poskytují metodické materiály a související program Ministerstva Obrany POKOS – Příprava občanů k obraně státu. V rámci tohoto programu základní školu navštíví vojáci a vojačky, kteří dětem prezentují aspekty své práce. V kombinaci s dárky s vojenskou tématikou (např. puzzle s fotografiemi vojáků či vojenskou technikou) a prezentací armády jako důležitého dobrodružství se často ztrácí jiné možnosti řešení konfliktů, jako jsou diplomacie či dialog. POKOS nejen že pořádá prezentace armády na druhém stupni základních škol, organizuje také soutěže, dětské dny a další akce pro veřejnost. Všechny tyto aktivity můžeme vnímat jako militarizaci mládeže.

Jaké důsledky by mohla mít militarizace mládeže?

Militarizace mládeže může vést k upevnění militarizace společnosti. Dnes víme, že vzdělání je klíčové v tom, jak vnímáme svět a jak k němu přistupujeme. Pokud budeme nadcházejícím generacím limitovat to, jak mohou přistupovat k řešení konfliktů, může se to odrazit i na jejich budoucím vnímání této problematiky. Militarizace má tedy i možné dlouhodobé dopady na nárůst ozbrojených konfliktů, ke kterým pomalu vychováváme budoucí generace. Jednoduše řečeno, všichni bychom měli znát alternativy, než uděláme velká rozhodnutí.

Co můžeme s militarizací mládeže dělat?

Militarizace mládeže je komplexní téma s mnoha odlišnými aspekty. Mnoho z nich se dá ovlivnit, ať už se jedná o hračky, které dáváme dětem, nebo to, jak s nimi o válce mluvíme. Stejně tak POKOS není jediný program, který může učit “obranu státu”.  V České republice zatím neexistuje stejně velká alternativa, přesto některé existují a hrají důležitou úlohu ve společnosti . V roce 2016 dokonce POKOS změnil některé své praktiky – například přidal mírové řešení konfliktů do svých výukových materiálů – v reakci na kritiku Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV). Začátkem řešení každého problému je jeho uvědomění.  

#valkanenihra

K Mezinárodnímu týdnu proti militarizaci mládeže 23. až 29. listopadu 2019 připravila Ester Topolářová, členka antimilitaristické skupiny Odzbrojovka, NESEHNUTÍ.