Spolupráce

Jsme vděční za každou síť, které jsme součástí, stejně jako za všechny spolupracující organizace, občanské iniciativy i jednotlivce. Velkých a systémových změn, jako je odzbrojování na úrovni činů i vnímání, totiž nelze dosáhnout bez spolupráce s dalšími lidmi.

Odzbrojovka ve spojení se světem

Antimilitaristické snahy na území České republiky nestačí k vytvoření udržitelného míru. Proto spojujeme síly s aktivními lidmi a organizacemi z celého světa, a v globálním měřítku společně dohlížíme na militarizaci a obchod se zbraněmi. Jsme členy mezinárodních sítí European Network Against Arms trade, War Resisters’ International a Social Watch ČR.

Více o našich sítích

ENAAT – The European Network Against Arms Trade (http://www.enaat.org/)

Evropská síť proti obchodu se zbraněmi založená v roce 1984. Od té doby se její členové pravidelně setkávají a diskutují o vývozech zbraní, vývoji ve vojenském průmyslu, ale také o společné strategii a akcích. V ENAAT se propojují skupiny a jednotlivci vnímající hrozbu, kterou obchod se zbraněmi představuje pro mír, bezpečnost a rozvoj. ENAAT aktivně organizuje kampaně proti financování vývozu zbraní ze strany bank, fondů a vládních institucí, a také lobuje za striktní kontrolu pravidel exportu zbraní. Členové ENAAT vytváří také vlastní expertízy a strategie. Odzbrojovka se prostřednictvím této sítě připojuje k otevřeným dopisům a peticím a udržuje si přehled o evropském obchodu se zbraněmi. O aktuálním dění pak také informujeme české europoslance a europoslankyně.

War Resisters‘ International (www.wri-irg.org)

Nehierarchická síť WRI se od roku 1921 zabývá globálním pacifismem a antimilitarismem. Dnes má síť přes devadesát členských skupin ve více než čtyřiceti zemích. WRI podporuje kampaně proti militarizaci mládeže, nucenému vstupu do armády atd. Síť propaguje nenásilnou formu protestů a vydala publikaci Handbook for Nonviolent Campaigns, která předává zkušenosti z nenásilných protestních akcí. Odzbrojovka je členem WRI od října 2016, kdy jsme se přihlásili k této deklaraci: Válka je zločin proti lidskosti. A proto jsem odhodlán/a nepodporovat žádný druhy války a snažit se o odstranění všech jejích příčin. Ve spojení s WRI koordinujeme v České republice Týden proti militarizaci mládeže.

Social Watch (www.socialwatch.cz)

Mezinárodní síť občanských organizací Social Watch usiluje o ukončení všech forem rasismu a diskriminace, o naplňování lidských práv, o vymýcení chudoby a jejích příčin i o spravedlivou distribuci bohatství. Síť se zasazuje o mír, právo každého člověka nežít v chudobě a také o sociální, ekonomickou, enviromentální a genderovou spravedlnost. Social Watch vznikla po konferenci OSN o sociálním rozvoji a ženských právech v roce 1995 jako mezinárodní síť, jejímž cílem bylo nezávisle sledovat dodržování přijatých závazků. Od roku 2013, kdy summit OSN přijal nové Cíle udržitelného rozvoje, se síť zaměřuje také na monitoring jejich implementace. Odzbrojovka v rámci Social Watch tematizuje především otázky české zahraniční politiky a lidských práv v souvislosti s vývozem českých zbraní.