Data

Odkud bereme informace o vývozech vojenského materiálu?

Výroční zpráva MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje každoročně na svém webu zprávu o kontrole a vývozu vojenského materiálu. Zpráva obsahuje například hodnotu vyvezených zbraní podle zemí a skupin vojenského materiálu. Tento dokument ale běžně vychází až v polovině následujícího roku, a navíc z něj není ve většině případů možné zjistit, jaké konkrétní zbraně byly vyvezeny. Ve stejné skupině vojenského materiálu se totiž nachází například dýmovnice a letecké pumy. Data, která se na veřejnost dostávají jsou tak kusé, a navíc občany*ky informují až ve chvíli, kdy byly vývozy zbraní dávno zrealizovány.

I přes tyto zjevné nedostatky jsou ale výroční zprávy MPO nejdůležitějším zdrojem informací pro monitoring a kontrolu vývozu zbraní z České republiky.

Výroční zpráva Evropské unie

Také Evropská unie zveřejňuje každoročně zprávu o vývozech zbraní z členských zemí, a to obyčejně až v závěru následujícího roku. Data v dokumentu však vychází z výročních zpráv jednotlivých zemí. O vývozech zbraní z České republiky tak dokument neposkytuje žádné nové informace.

Registr konvenčních zbraní OSN

Poskytuje informace o obchodě se zbraněmi mezi členskými státy OSN.

SIPRI

Stockholmský mezinárodní institut pro výzkum míru (Stockholm Inernational Peace Research Institut) zkoumá ozbrojené konflikty, zbrojení a odzbrojování. Věnuje se také kontrole zbraní. Na svých stránkách zveřejňuje databáze o světovém obchodu se zbraněmi či výdajích na zbrojení.