Týden proti militarizaci mládeže 23.-29. listopadu 2019

Týden proti militarizaci mládeže 23.-29. listopadu 2019

Armády, ozbrojené skupiny a všichni další, kteří mají zisk z válečných konfliktů, si vždy uměli najít způsob, jak oslovovat mladé lidi. Jejich cílem je získat nejen jejich těla, ale také mysli pro vlastní militantní záměry. Dokud budou pokračovat tyto snahy o militarizaci mládeže, budou pokračovat i naše akce zaměřené proti násilí, válkám a utrpení lidí v ozbrojených konfliktech. Věříme, že konflikty lze řešit jinak než za pomoci zbraní. Usilujeme o odzbrojení nejen na úrovni činů, ale i uvažování.

Mezinárodní týden proti militarizaci mládeže se uskuteční 23. až 29. listopadu 2019, je jednotnou snahou antimilitaristických skupin po celém světě zvyšovat povědomí o způsobech podněcování násilí mezi mladými lidmi. Chceme nastínit také možnosti jak tomu předcházet. V Česku ho pořádá NESEHNUTÍ jako člen mezinárodní sítě War Resisters‘ International, která zastřešuje akce konané v rámci tohoto týdne ve světě.

Naše aktivity spojuje hashtag #valkanenihra, kterým chceme upozornit na zřejmou skutečnost, že ozbrojené konflikty nejsou zábava. Ozbrojené složky se dostávají na řadu až v nejextrémnějších situacích řešení konfliktů. I přesto armáda nebo paramilitární spolky využívají při prezentaci svých aktivit zábavné prvky, často s cílem přilákat nové rekruty či rekrutky. Používání násilí a střelných zbraní v konfliktech však není samozřejmé a má dalekosáhlé dopady. Nejhůře realita ozbrojených konfliktů dopadá na civilní obyvatelstvo, a především děti.


Co je to militarizace mládeže? Jakými způsoby se projevuje na Slovensku? Jak v Česku? A proč je to problém?

Přijďte na promítání filmu Až přijde válka (Jan Gebert, 2018) a diskutujte o militarizaci mládeže v Česku a na Slovensku.

Oficiální anotace filmu Až přijde válka:

Petr vede život na první pohled spořádaného evropského teenagera – žije s rodiči, má hezkou dívku, dostal se na vysokou. Jeho skutečný život je ale jinde – v čele domobrany Slovenskí Branci, čítající dvě stě mladých lidí, s oddíly po celém Slovensku. V horských lesích je nechává podřizovat drsným pravidlům, jež spíše než vojenský výcvik připomínají hru na diktaturu. Šéf domobrany věří, že jeho modelová organizace má budoucnost. Je odhodlaný uniformu jednou odložit a se svou vizí oslovit celou společnost – a stát se velkým politikem.

Film vznikl v produkci PINK, koprodukce HBO Europe, režie Jan Gebert, 2018.

Promítání filmu „Až přijde válka“ s diskuzí:

úterý 26. listopadu 2019, 19:30, Bioskop, Jihlava

Diskuze se členkou antimilitaristické skupiny Odzbrojovka z NESEHNUTÍ, Hanou Zoor Svačinkovou. Výtěžek z dobrovolného vstupného poputuje na aktivity místní skupiny Jídlo místo zbraní Jihlava.


čtvrtek 28. listopadu, 18:00, Tři ocásci, Brno

V diskuzi vystoupí Fatima Rahimi, novinářka Deniku Referendum, a Lubomír Zvada, politolog z Univerzity Palackého v Olomouci. Moderovat bude Hanka Zoor Svačinková z Odzbrojovky, NESEHNUTÍ

Akce je realizována za finanční podpory Evropské unie, Udržitelné Evropy pro každého, České rozvojové agentury a s podporou Česko proti chudobě a nerovnostem.


Více o aktivitách sítě War Resisters’ International proti militarismu mládeže: https://antimili-youth.net/

Více o antimilitaristických aktivitách skupiny Odzbrojovka z NESEHNUTÍ: http://zbrane.nesehnuti.cz