mediafax.cz: Česká republika za loňský rok vyvezla pistole a revolvery v hodnotě 1,2 miliardy

mediafax.cz: Česká republika za loňský rok vyvezla pistole a revolvery v hodnotě 1,2 miliardy

Spojené státy americké, Peru a Paraguay tvoří žebříček zemí, do nichž Česká republika v loňském roce vyvezla nejvíce zbraní, celkový objem vývozu pistolí a revolverů se vyšplhal na částku 1,2 miliardy korun. Tyto a další informace jsou součástí výroční zprávy, se kterou se vláda seznámí ve středu.

Materiál s názvem Výroční zpráva o kontrole vývozu vojenského materiálu, ručních zbraní pro civilní použití a zboží a technologií dvojího užití v České republice za rok 2010 vládě předkládá ministerstvo průmyslu a obchodu. S materiálem se již v srpnu seznámili členové bezpečnostní rady státu.

Hodnotově největší vývoz vojenského materiálu na území Evropské unie se uskutečnil do Rakouska a celková výše se vyšplhala na 791,6 milionu korun. Druhý největší obchod Česko uzavřelo se Slovenskem a jeho hodnota činila 275,7 milionu korun. V pořadí třetí zemí bylo s 217,5 milionu korun Španělsko.

Výroční zpráva rovněž podává informace o bilanci udělených licencí. „K vývozu vojenského materiálu bylo v roce 2010 uděleno 1005 licencí v hodnotě téměř 11,5 miliardy korun,“ upřesňuje materiál.

Úvodní části zprávy popisují systém kontroly obchodu s vojenským materiálem, ručními zbraněmi pro civilní použití a zbožím a technologiemi dvojího užití, včetně role a postavení spolupracujících orgánů v kontrolním procesu. Navazuje kapitola hodnocení aktivit v oblasti mezinárodní spolupráce, informace o stavu přípravy celosvětové smlouvy o obchodu se zbraněmi a aktivity OSN v oblasti kontroly ručních a lehkých zbraní v rámci Akčního programu k prevenci, potírání a vymýcení nezákonného obchodu s ručními a lehkými zbraněmi ve všech jeho aspektech.

Další část zprávy obsahuje informace o zapojení České republiky do mezinárodních kontrolních režimů. Poslední kapitola se věnuje aktuálnímu přehledu mezinárodních zbrojních embarg.

„Česká republika, podobně jako všechny členské státy, v rámci Evropské unie dlouhodobě respektuje základní principy společné zahraniční a bezpečnostní politiky, kterými jsou v oblasti kontroly exportu mimo jiné zodpovědný přístup k vývozu vojenského materiálu a vůle omezit a eliminovat riziko nekontrolovatelného šíření zbraní,“ informuje materiál.

Česká republika rovněž respektuje veškerá zbrojní embarga vyhlášená OSN, EU a Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Úplná embarga s minimálními výjimkami uplatňuje Evropská unie na Korejskou lidově demokratickou republiku, Barmu/Myanmar, Irán, Sudán a Zimbabwe. Embarga na Irák, Konžskou demokratickou republiku, Libérii, Pobřeží slonoviny a Somálsko umožňují dodávky pouze pro mezinárodní mise působící v jednotlivých zemích a v některých případech také na dodávky centrální vládě.

__________________________________________________________________________________

převzato z : mediafax.cz