SIPRI: Trendy v mezinárodním obchodu se zbraňemi za rok 2014

SIPRI: Trendy v mezinárodním obchodu se zbraňemi za rok 2014

Podle nejnovější zprávy Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI), obchod se zbraněmi opět vzrostl. Za období 2010–2014 se jeho objem zvětšil o 16 % oproti létům 2005–2009. Mezi pět největších exportérů zbraní patří USA, Rusko, Čína, Německo a Francie. V Číně vzrostl export zbraní o 143 % a stal se z ní třetí největší exportér. Naproti tomu Německo snížil vývoz o 43 % a pokleslo na čtvrté místo za Čínu. Trendem zůstává snižování exportu zbraní z Evropské Unie.

Pět největších exportérů je zodpovědných za 74 % z celkového objemu. Z toho 58 % vyváží USA a Rusko. Jejich podíl na vývozu zbraní vzrostl oproti období 2005–2009 o 7 %. Navzdory snahám o mírové řešení Ukrajinské krize, Ruské zbraně mířily také do nestabilních oblastí východní Ukrajiny ovládané rebely.

Největšími dovozci zbraní v daném období byla Indie, Saudská Arábie, Čína, Spojené Arabské Emiráty a Pákistán. Společně odebírají 33 % importu. Téměř polovina všech vyvezených zbraní putuje to Asie a Oceánie (48 %), dále na Blízký Východ (22 %), do Evropy (12 %), Ameriky (10 %) a nejmenší dovoz zbraní je do Afriky (9 %). Avšak dovoz do Afriky vzrostl za období 2010–2014 nejrychleji tj. o 45 %.

SIPRI dále uvádí trendy v dovozu zbraní do některých zemí, které zužují vnitřní konflikty. V Sýrii došlo k výraznému poklesu dovozu zbraní. Naproti tomu velký příval zbraní do Iráku nepomohl Irácké armádě porazit Islámský Stát a zbraně mnohdy končily v rukou extremistů.

Zpráva ke stažení zde (PDF, 0,5 MB):