SIPRI: Nárůst obchodu se zbraněmi pohání poptávka na Blízkém Východě a v Asii

SIPRI: Nárůst obchodu se zbraněmi pohání poptávka na Blízkém Východě a v Asii

Podle nejnovějších dat zveřejněných Stockholmským mezinárodním institutem pro výzkum míru (SIPRI), došlo v období od roku 2012 do 2016 k nárůstu objemu obchodu se zbraněmi o 8,4 % oproti předchozím letům (2007 až 2011). Od konce studené války se tak jedná o největší objem za jakékoliv pětileté období.

Víc zbraní mířilo do Asie, Oceánie i na Blízký Východ, naopak méně do Evropy, Ameriky a Afriky. Pět největších vývozců – USA, Rusko, Čína, Francie a Německo – dohromady vyvezlo 74 % z celkového exportu vojenského materiálu.

USA na něm měly třetinový podíl, zásobovaly zbraněmi minimálně sto zemí po celém světě. Jejich vývoz stoupnul o 21 %, přičemž až polovina z něj putovala na Blízký Východ. Ruský podíl tvořil 23 %, jejich příjemci byly Indie, Vietnam, Čína a Alžírsko. Čína vyvezla 6,2 % z celkové hodnoty vyvezených zbraní, Francie 6 % a Německo 5,6 %. Německo mezi lety 2012 a 2016 snížilo export o 36 % v porovnání s předchozím pětiletým obdobím. Za rok 2016 však i v Německu došlo k výraznému nárůstu objemu vývozu.

V Asii a Oceánii skončilo 43 % světového importu, což je pro region nárůst o 7,7 %. Největším světovým importérem se stala Indie s 13 %.  Vietnam zvýšil dovoz zbraní o 202 %, což ho dostává na 10. místo ve světovém žebříčku. Oproti předešlému období mířilo o 86 % víc zbraní i na Blízký Východ – připadá na něj 29 % celkového importu. Největším příjemcem zbraní v regionu je Saúdská Arábie, která zvýšila dovoz o 212 % a stala se tak druhým největším importérem zbraní na světě, připadá na ni celkem 29 % objemu dovezených zbraní. Katar zvýšil oproti předešlému období svůj dovoz o 245 %. V Africe putovalo nejvíc zbraní do Alžírska, 46 % z celkového objemu dovozu do regionu. Import do Ameriky klesl o 18 %, avšak změny se v jednotlivých státech značně lišily. Například v Kolumbii poklesl import o 19 %, zatímco v Mexiku vzrostl o 184 %. Evropské státy snížily dovoz o 36 %.

Další informace naleznete přímo na stránkách SIPRI nebo v článku Deníku Referendum.