NESEHNUTÍ proti vyzbrojování Libye

NESEHNUTÍ proti vyzbrojování Libye

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 25.5.2004

Česká vláda zveřejnila svůj záměr začít prodávat zbraně do Libye. Konkrétně se jedná o možnosti dodat této africké zemi vojenské letouny L159 a  zajišťovat generální opravy starých typů letounu L39 dodané Kaddáffího režimu ještě v době totalitního Československa. A to přesto, že libyjský režim patří i dnes mezi země soustavně porušující lidská práva a  ignorující řadu mezinárodních dohod a úmluv. V Libyi je omezena činnost opozice, její představitelé jsou vězněni a mučeni, kritiku režimu trestá Libye rozsudky smrti, ve své armádě využívá dětské vojáky a má podepsané dohody o vojenské spolupráci se Severní Koreou, Súdánem či Sýrií.

Náměstek ministra zahraničí Jan Winkler potvrdil sdělovacím prostředkům informace o tom, že česká vláda zvažuje řešit nezájem o letouny L159 zbrojovky Aero Vodochody tím, že umožní jejich prodej do takových zemí jako je Egypt či Libye. Součástí zbrojních zakázek má být i obnovení úspěšné spolupráce z dob komunistického Československa, které dodalo režimu plukovníka Muammar Abú Minjar al-Kaddáfího více než stoosmdesát letounů L39 (Albatros). Česká vláda počítá s tím, že Aero Vodochody bude pro Libyi zajišťovat i generální opravy těchto letounů. Úvahy o prodeji zbrojních systémů Libyi se objevily poté, co EU začala diskutovat o možnosti zrušení zbrojního embarga, které je na Libyi uvaleno od poloviny osmdesátých let.

Libye (Arabská libyjská lidová socialistická džamáhírije) v nemilost mezinárodního společenství upadla kvůli svému podílu na realizaci teroristických útoků – roku 1986 uskutečnily libyjské tajné služby teroristický útok na diskotéku La Belle v Západním Berlíně (3 mrtví, více než 200 zraněných), v roce 1988 Libye provedla bombový útok na letadlo společnosti Pan Am 103 nad skotským městem Lockerbie (270 obětí) a roku 1989 na letoun francouzských aerolinií UTA Flight 772 (171 obětí). Stejně tak se dnešní vůdce Libye Muammar Kaddáfí podílel na podpoře teroristických skupin jako byla IRA či Rudé brigády. V tomto jeho počínání mu vydatně pomáhalo i tehdejší Československo dodávkami tisíců tun plastické trhaviny Semtex, dodávkami vojenských letounů L39 či školením vojenských specialistů. „Český stát úvahami o zbrojních dodávkách do Libye navazuje na neslavnou tradici minulého režimu a bez ohledu na lidská práva či bezpečnostní rizika hodlá vojensky podporovat totalitní režim libyjského plukovníka. Kaddáfí se tak vedle zimbabwského tyrana Mugabeho, či syrského diktátorského klanu Assádů může stát dalším spokojeným zákazníkem české vlády. “ komentuje vládní záměr Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.

Naráží tak na skutečnost, že Libye (stejně jako Zimbabwe či Sýrie kam ČR prodává své zbraně) je i v dnešní době ovládána režimem hrubě porušujícím lidská práva. Mezinárodní organizace Amnesty International hovoří o stovkách osob uvězněných a mučených (často s následkem smrti) pro své politické přesvědčení. Za kritiku vlády plukovníka Kaddáfího jsou v Libyi lidé odsuzováni k trestu smrti. Libyjská džamáhírija je jednou ze zemí, která se odmítla připojit k dohodě o zákazu protipěchotních min (tzv. Ottawská konvence), dlouhá léta porušovala smlouvu o nešíření jaderných zbraní, dle zpráv Výboru za práva dětí (Committee on the Rights of the Child) ve své armádě Libye využívá dětské vojáky ve věku 14 – 16 let. Libye má také uzavřenu smlouvu o  vojenské spolupráci s Čínou, Severní Koreou (KLDR), Alžírskem, Jemenem, Súdánem, Sýrií a Ruskem.

„Je politováníhodné, že touha po libyjské ropě a záplava Kaddáfího líbivých frází na adresu mezinárodního společenství stačí k tomu, aby mu Evropa otevřela svoji náruč. Česká republika chce také urvat svůj díl na tomto pofidérním obchodu a zároveň se zbavit letounů, o které dosud nebyl velký zájem,“ odkrývá motivy snah o zbrojní dodávky Libyi Petr Machálek z NESEHNUTÍ. Že změna současné zahraniční politiky Libye není postavena na vyrovnání se s  minulostí potvrzují i slova jejího vůdce Kaddáfího, která pronesl při své nedávné návštěvě Bruselu: „Byli jsme nespravedlivě obviněni z  terorismu. Libye dělala jen to, co bylo nutné. Amerika i Evropa bojovaly proti nám. Nyní přišel čas sklidit plody boje.“

Vedle Libye se v současné době jedná také o prodeji českých letounů L159 do Egypta. Pomineme-li skutečnost, že Libye a Egypt spolu vedly v roce 1977 čtyřdenní válku, i dnešní Egypt se vyznačuje pošlapáváním základních lidských práv – systematické používání mučení (např. elektrickým proudem) jako vyšetřovací metody, úmrtí na následky špatného zacházení s  vězni, střelba do studentských demonstrací, věznění politických oponentů, vykonávání trestu smrti. „Je příznačné, že o výrobky zbrojovky Aero Vodochody projevují zájem právě Libye a Egypt. Ocitají se tak ve společnosti bývalého odběratele Saddáma Husajna, který plánoval vodochodské letouny využít jako nosiče biologických a bakteriologických zbraní. Můžeme se jen dohadovat, který diktátor o ně projeví zájem příště“, říká Milan Štefanec. „Obzvláště pikantní na celé situaci je fakt, že i v případě, že EU zruší embargo na vývoz zbraní do Libye, stále zůstává v platnosti Kodex EU o obchodu se zbraněmi. Tento mj. zakazuje vývoz zbraní do zemí, která porušují lidská práva“, uzavírá Petr Machálek.

Česká republika je za vývoz svých zbraní do zemí, která porušují lidská práva nebo kde zuří ozbrojené konflikty a porušování Kodexu EU opakovaně kritizována jak ze strany nevládních organizací (Amnesty International, Human Rights Watch), tak v hodnotících zprávách Evropské komise.

Bližší informace:
Milan Štefanec – 605 239 579
Petr Machálek – 777 308 113