Česká republika dlouhodobě vyzbrojuje ázerbájdžánskou diktaturu

Česká republika dlouhodobě vyzbrojuje ázerbájdžánskou diktaturu

NESEHNUTÍ se znepokojením přijalo informace z médií o tom, že několik nejmodernějších českých houfnic a raketometů skončilo za dosud nevyjasněných okolností v Ázerbájdžánu [1]. Pokud se informace potvrdí, jde o přímé porušení zbrojního embarga Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), které je uvaleno na Arménii a Ázerbájdžán kvůli dosud neukončenému konfliktu o Náhorní Karabach.


Fakt, že naše orgány nevědí, jak se houfnice a raketomety těžké několik desítek tun ocitly v Ázerbájdžánu, poukazuje na selhání české kontroly vývozu zbraní,” komentuje Peter Tkáč z NESEHNUTÍ. O podivných transportech z roku 2015 z České republiky přes Izrael do Ázerbájdžánu přitom informoval server novinky.cz už v červenci tohoto roku. Zmiňovány přitom byly houfnice a raketomety [2].

Česká republika přitom do Ázerbájdžánu zbraně a vojenský materiál vyváží dlouhodobě také oficiální cestou – jen od roku od roku 2010 tam skončil vojenský materiál v přibližné hodnotě 338 milionů korun. Ve statistikách Ministerstva průmyslu a obchodu [3] v roce 2012 figurovala “Skupina vojenského materiálu 7“, jejíž stručný popis zní: „Chemické nebo biologické toxické látky, látky určené k potlačování nepokojů, radioaktivní materiály, související vybavení, součásti a materiály.“ V dalších letech se potom ve statistikách objevovaly skupiny “Zbraně s hladkým vývrtem a ráží menší než 20 mm” (2014, 2016), “Pumy (letecké), torpéda, rakety, raketové střely” (2012), “Střelivo a zapalovače a pro ně speciálně určené součásti” (2016). Tvrzení českého Ministerstva zahraničních věcí, že „v minulých letech nevydalo ani jedno povolení na vývoz smrtícího vojenského materiálu„[4] do Ázerbájdžánu, vyznívá při pohledu do oficiálních statistik jako jednoznačná lež.

Ázerbájdžán vězní přes 150 politických vězňů a vězenkyň, mezi nimi také lidskoprávní aktivistky a aktivisty nebo nezávislé novináře a novinářky [5]. Na druhou stranu v Česku skončilo nejméně 130 miliónu korun z ázerbájdžánskeho černého fondu na uplácení evropských politiků a političek [6]. Vazby mezi Českou republikou a ázerbájdžánskou diktaturou jsou pevné a dlouhodobé. Příkladem mohou být časté vzájemné návštěvy politických špiček obou zemí. Česká republika z Ázerbájdžánu dováží ropu, přijímá peníze z ázerbájdžánských korupčních fondů a na oplátku vyzbrojuje tamní autoritativní režim,” shrnuje situaci Hana Zoor Svačinková z NESEHNUTÍ.

Česká republika se odpovědnosti nezbaví, ani pokud by se ukázalo, že české houfnice a raketomety do Ázerbájdžánu dodala třetí země, do které byl předtím tento materiál legálně vyvezen. Evropské pravidla pro obchodování se zbraněmi a vojenským materiálem totiž zavazují členské státy, aby nepovolovaly vývozy zbraní, pokud existuje riziko, že skončí u jiných než deklarovaných příjemců [7].

Kontakty:

Peter Tkáč, peter@nesehnuti.cz

Hana Zoor Svačinková, hana.svacinkova@nesehnuti.cz

Poznámky:
[1]
Ázerbájdžánské dělostřelectvo se chlubí českými houfnicemi. Ministerstvo netuší, jak se do země i přes embargo dostaly. Ihned.cz ze dne 26. 9. 2017


[2] novinky.cz:
Ázerbájdžán přepravuje pod diplomatickým krytím stovky tun zbraní, zapojilo se i Česko


[3]
Ministerstvo průmyslu a obchodu: Výroční zprávy o kontrole vývozu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití v ČR


[4]
Ázerbájdžánské dělostřelectvo se chlubí českými houfnicemi. Ministerstvo netuší, jak se do země i přes embargo dostaly. Ihned.cz ze dne 26. 9. 2017

[5] guardian.com: Azerbaijani Laundromat shows how regime robs its people to feed itself


[6] investigace.cz:
Jak Ázerbájdžán korumpoval evropské politiky.

[7] SPOLEČNÝ POSTOJ RADY 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu

Doplňující informace:

O udělování licencí na vývoz zbraní z České republiky rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu, to ale musí získat kladné stanovisko Ministerstva zahraničních věcí. To má podle zákona při každém vývozu zbraní dbát o “dodržování závazků vyplývajících pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jakož i z členství České republiky v mezinárodních organizacích”. V roce 2016 vyvezla Česká republika zbraně a vojenský materiál v hodnotě 18,5 miliard korun, více než polovina z této hodnoty skočila přitom v zemích, které americký thinktank Freedom House označuje jako “částečně nesvobodné” a “nesvobodné”.

O NESEHNUTÍ

NESEHNUTÍ se dlouhodobě zabývá monitoringem stavu lidských práv na jižním Kavkaze a podporou rozvoje tamní občanské společnosti. V minulosti vedlo kampaň za propuštění politických vězňů v Ázerbájdžánu, ti byli pod mezinárodním tlakem následně propuštěni.NESEHNUTÍ také monitoruje vývozy zbraní z ČR do autoritativních režimů a oblastí ozbrojených konfliktů.