Zpráva Social Watch 2019: Drobnými krůčky ke společenskému a ekologickému kolapsu

Zpráva Social Watch 2019: Drobnými krůčky ke společenskému a ekologickému kolapsu

V publikaci Social Watch Drobnými krůčky ke společenskému a ekologickému kolapsu (pdf) naleznete také zpracované téma Mír a spravedlnost od Hany Zoor Svačinkové.

Abstrakt: Česká Agenda 2030 obsahuje jen nekonkrétní deklarace vztahující se na rizikový vývoz zbraní. Namísto posilování míru a snah o mírová řešení se vede diskuse o navyšování výdajů na zbrojení. Stát financuje vzdělávací programy na militarizaci mládeže, a to především prostřednictvím programu s cynickým názvem POKOS. Válku představuje jako dobrodružství, používání zbraní jako formu zábavy. Chybí upozornění na hrůzy války a rizika boje, stejně jako výchova k nenásilným a mírovým řešením konfliktů. V roce 2018 byl vyvezen válečný materiál za 545,5 mil. Eur. Pokračují vývozy zbraní do autoritářských režimů a zemí hrubě porušujících lidská práva. Jde o Egypt, Vietnam, Izrael a především Saúdskou Arábii a Spojené arabské emiráty, které vedou válku v Jemenu a mají na svědomí jednu z nejhorších humanitárních katastrof. Ministerstvo zahraničních věcí, které má za úkol posuzovat dodávky zbraní, samo doporučuje jako výbornou destinaci k prodeji válečného materiálu například Demokratickou republiku Kongo, která se zmítá v lokálních konfliktech a bojích paramilitárních skupin o nerostné suroviny.