Zapojte se

Zajímejte se – zapojte se

Aby se v tématu obchodu se zbraněmi mohlo něco pozitivně změnit, je potřeba, aby se daný problém dostal do veřejného povědomí. Bez zájmu veřejnosti (laické i odborné) a médií je velmi těžké dosáhnout zlepšení současného stavu.

Pokud jste stejně jako my pobouřeni tím, že se Česká republika prostřednictvím zbrojních vývozů podílí na brutálním pošlapávaní lidských práv ve světě, na zabíjení a mrzačení civilistů, na eskalaci ozbrojeného násilí při občanských válkách či etnických konfliktech, dejte svůj nesouhlas najevo!

 • požadujte po státních orgánech a svých volených zástupcích, aby se zasadili o to, aby Česká republika dodržovala mezinárodní dohody regulující obchod se zbraněmi (např. Společný postoj EU)
 • zorganizujte v místě svého bydliště, na své škole nebo ve svém městě besedu, přednášku či filmovou projekci na dané téma – napište nám, rádi vám poradíme nebo přijedeme!
 • pozvěte nás na vaši střední školu nebo v rámci volnočasové zábavy s workshopem o ozbrojených konfliktech Hra s nulovým součtem
 • zúčastněte se veřejných protestů proti obchodu se zbraněmi
 • rozšiřujte informace z těchto webových stránek a našich tematických letáků
 • pište do médií reakce čtenářů a diváků na zprávy o obchodu se zbraněmi
 • zapojte se do naší činnosti
 • podpořte naši činnost finančně

Napište dopis MZV ČR

Zodpovědnost za vývozy zbraní do problematických zemí leží především na Ministerstvu zahraničních věcí ČR (MZV ČR). O udělování licencí na vývoz zbraní z ČR sice rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), to ale musí získat kladné stanovisko MZV ČR. Právě MZV ČR musí zohledňovat lidskoprávní aspekt zakázky a také dodržování mezinárodních závazků. Ze zprávy MPO za rok 2014 vyplývá, že je opakovaně porušován Společný postoj rady Evropské unie 2008/944/SZBP. Podle druhého kritéria tohoto dokumentu jsou členské země zavázány „zamítnout vývozní licenci, jestliže existuje zřejmé riziko, že vojenské technologie nebo vojenský materiál, které mají být vyvezeny, mohou být použity pro vnitřní represi.” Přitom jsme v roce 2014 vyvezli nemalé množství zbraní do zemí jako je jeden z nejrepresivnějších režimů světa Saúdská Arábie, vojenskou juntou ovládaný Egypt nebo komunistický Vietnam. Více informaci v našem letáku.

 • Nelíbí se Vám situace ohledně udělování licencí na vývoz zbraní do nedemokratických a represivních režimů?
 • Nesouhlasíte s exportem vojenského materiálu do nestabilních regionů jen kvůli výdělku zbrojařských firem?
 • Myslíte si, že by MZV ČR mělo situaci začít doopravdy řešit?

Napište na Ministerstvo zahraničních věcí ČR!

epodatelna@mzv.cz
stiznosti@mzv.cz
Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1 – Hradčany

 

Chtěli byste se přidat do naší dobrovolnické skupiny nebo se chcete na něco zeptat? Napište nám na zbrane@nesehnuti.cz.

Napsat komentář