Výzva k akci: Čtvrtý Mezinárodní týden proti militarizaci mládeže, 20. – 26. listopadu 2017

Výzva k akci: Čtvrtý Mezinárodní týden proti militarizaci mládeže, 20. – 26. listopadu 2017

V listopadu podnikají aktivisté a aktivistky po celém světě kroky proti militarizaci mládeže ve svých zemích, městech i obcích. Přidejte se se svojí nenásilnou akcí a staňte se součástí světového hnutí bojujícího proti rekrutování myslí i těl mladých lidí směrem k násilí. 

Mezinárodní týden proti militarizaci mládeže je jednotnou snahou antimilitaristických skupin po celém světě zvýšit povědomí o způsobech, jakými je násilí mezi mladými podněcováno. Chceme nastínit možnosti jak tomu předcházet. Celý týden koordinuje mezinárodní síť War Resisters‘ International a v České republice NESEHNUTÍ.

V minulých letech se tohoto týdne účastnili lidé po celém světě se svými vlastními aktivitami a událostmi. Mohli jsme vidět přímé akce, projevy, dílny, vigilie i kampaně na sociálních médiích. Organizovali je odpůrci a odpůrkyně vojenského rekrutování i vojenské služby, míroví aktivisté a aktivistky a spousta dalších. Všichni však se stejnou motivací – zabránit šíření proválečných a násilných nálad mezi mládeží. Události z minulého roku, byly pokračováním akčního týdne z let 2015 a 2014 a akčního dne, který se uskutečnil v roce 2013.

Odoláváme rekrutování těla a mysli

Armády, ozbrojené skupiny a všichni další, kteří mají zisk z válečných konfliktů, si vždy uměli najít způsob, jak oslovit mladé lidi. Jejich cílem je získat nejen jejich těla, ale také mysli pro vlastní militantní záměry. V některých zemích je militarizace mládeže zřejmější a víc viditelná než jinde. Mladí (především, ne však zpravidla, muži) jsou brannou povinností nuceni připojit se k armádě. Občas to může být dokonce i nucené rekrutování nebo rekrutování dětí.

V mnoha dalších zemích, kde byla branná povinnost pozastavena nebo zrušena, mají vlády, prodejci zbraní a další skupiny zájem na vytvoření pozitivního obrazu armády a jejích činů mezi mladými.

Dokud budou pokračovat snahy o militarizaci mládeže, budou pokračovat i naše akce proti jejímu narůstání. V průběhu Týdne proti militarizaci mládeže se zaměříme na kritizování různých způsobů rekrutování mladých a šíření násilí mezi nimi ajejich zapojování do válek a ozbrojených konfliktů.

Co můžete udělat vy?

Mezinárodní týden proti militarizaci mládeže je založen na místních a autonomních aktivitách. Existuje mnoho způsobů, jak se k nám můžete připojit:

  • Přímé nenásilné akce: Příklady z předchozích let zahrnují například protesty před odvodovými středisky nebo vzdělávacími veletrhy, kde vystavuje armáda, či zbrojními veletrhy.
  • Semináře, diskuze, workshopy, webináře nebo veřejná fóra: Informujte veřejnost o svých aktivitách a klíčových tématech ve vztahu k boji proti militarizaci mládeže a povzbuďte ostatní, aby se k aktivitám připojili.
  • Informační stánky: Ve své škole, univerzitě nebo na jiném veřejném místě připravte prostor, kde se veřejnost může dozvědět více informací o způsobech militarizace mládeže a jak se jí bránit. Spojte se s námi, pokud potřebujete nějaké zdroje.
  • Promítání filmů: Můžete promítat film, které vypráví příběh o militarizaci mládeže a jak se proti tomu dá bojovat.
  • Online aktivismus: Pište a sdílejte přes sociální média a šiřte tak informovanost dál.
  • Oslavte svoji předchozí práci: Zorganizovali jsi v průběhu roku nějakou kampaň nebo jinou akci proti militarizaci mládeže? Dejte nám o tom vědět a my to nasdílíme na našich webových stránkách antimiliyouth.net a na našich sociálních sítích. Rozšiřte povědomí o své aktivitě v průběhu Týdne.
  • Napište pro článek o militarizaci mládeže a (nebo) o odporu proti ní ve své zemi a sdílejte ho s námi. Informujte ostatní a pomozte nám rozšířit mezinárodní solidaritu.

Nevíte si rady? Spojte se s námi a společně můžeme najít řešení pro tvé zapojení nebo tě propojit s lidmi v tvém okolí, kteří nějakou akci pořádají.

Kontaktujte nás na cmoy@wri-irg.org nebo zbrane@nesehnuti.cz se svými plány, aktivitami či otázkami.
Sledujte akce na sociálních sítích, na www.antimili-youth.net nebo zbrane.nesehnuti.cz.

You can read about the event in English HERE.