Vydali jsme příručku „Arms Trade for Beginners“

Vydali jsme příručku „Arms Trade for Beginners“

Účelem této příručky je poskytnout základní informace o obchodu se zbraněmi všem dobrovolníkům a dobrovolnicím, kteří se začínají zajímat o toto téma. Globální obchod se zbraněmi totiž považujeme za jednu z hlavních příčin utrpení a strádání lidí ve značné části světa.

Příručka vznikla z iniciativy samotných dobrovolnic a dobrovolníků, kteří se setkali na začátku roku 2015 na Peacecampu v Kaprálově mlýně u Brna. Na týdenním setkání se podílely tyto organizace: NESEHNUTÍ z Brna, Inštitút ľudských práv z Bratislavy a Stockholms Fredsförening (součást společnosti Swedish Peace and Arbitration Society) ze Stockholmu.

V průběhu týdne jsme se zúčastnili zajímavých přednášek, workshopů i diskuzí, týkajících se obchodu se zbraněmi, militarismu a mírových kampaní. Nově nabyté znalosti jsme se rozhodli předat i dalším dobrovolníkům a dobrovolnicím prostřednictvím této příručky. Uvědomujeme si, že téma obchodu se zbraněmi je velmi komplikované a složité, přesto je naším cílem vám usnadnit orientaci v na první pohled nepřehledné problematice vývozu zbraní. Chceme ukázat, že požadovat mír nemusí být zase tolik složité.

Anglickou verzi příručky si můžete stáhnout ZDE (PDF, 0,3 MB), česká se připravuje.

Spolufinancováno Evropskou unií a Domem zahraničních služeb v rámci programu Erasmus+