Otevřený dopis ENAAT Radě Evropy: Evropská unie by měla jít cestou mírového řešení konfliktů, místo aby přispívala k novému závodu ve zbrojení, ze kterého těží především zbrojní průmysl

Otevřený dopis ENAAT Radě Evropy: Evropská unie by měla jít cestou mírového řešení konfliktů, místo aby přispívala k novému závodu ve zbrojení, ze kterého těží především zbrojní průmysl

Brusel, 8. března 2017
Donaldu Tuskovi, předsedovi Evropské Rady,
čelním představitelům a představitelkám vlád a 28 členských států EU,
Jeanu Claude-Junkerovi, předsedovi Evropské komise

Otevřený dopis Radě Evropy
Evropská unie by měla jít cestou mírového řešení konfliktů, místo aby přispívala k novému závodu ve zbrojení, ze kterého těží především zbrojní průmysl

Vážený předsedo Tusku, vážení zástupci a zástupkyně států a jejich vlád, vážený předsedo Junckere,

chystáte se dále jednat o návrzích k Implementaci Plánu pro bezpečnost a obranu globální strategie Evropské unie a Obranného akčního plánu EU.
Zde je shrnutí návrhů, jenž se dotýkají zbrojení:

 • 90 milionů eur by v letech 2017 až 2019 mělo být vyčleněno na účely vojenského výzkumu v rámci tzv. Přípravné akce (PA) a nejméně 500 milionů eur na program celkového vojenského výzkumu v letech 20212027;
 • 5 000 milionů eur může být určeno na rozvoj a získávání vojenského materiálu. Rozpočet EU by mohl pokrýt náklady administrativy, a dokonce přispět svým dílem do kotlíku národních příspěvků;
 • část rozpočtu EU by měla být vyčleněna na budování kapacit pro podporu bezpečnosti a rozvoje“, jinými slovy připravit a vybavit vojska třetích zemí pomocí rozvojových fondů EU (dotace IcSP);
 • od roku 2017 by se měl rozšiřovat přístup zbrojního průmyslu do několika rozpočtových linií EU. Tyto zahrnují regionální fondy, strukturální fondy, COSME, Erasmus + a další;
 • je navrhováno, aby část fondů Evropské investiční banky(EIB) a Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) byla odváděna zbrojnímu průmyslu pro vojenské využití, což zpochybňují základní principy EIB a EFSI, která regulují investice do určitých odvětví.
 • Výše uvedené návrhy jsou převážně výsledkem dlouhodobé taktické lobby zbrojního průmyslu, který hledá v rozpočtu EU nové příležitosti, aby tak obohatil své financování vedle zdrojů z národních rozpočtů, ze kterých již v současnosti profituje. Alternativní návrhy nejsou řádně diskutovány a není na ně brán zřetel.

Ačkoliv jsou některé ze zbrojařských firem stále částečně vlastněny samotnými členskými zeměmi, všechny se plně projevují jako subjekty tržního hospodářství, které chtějí své produkty vyvážet a svoji činnost provozují za účelem zisku. Prodej vojenského materiálu však není „běžným obchodem„, a návrhy směřující ke zvýšení konkurenceschopnosti zbrojařského průmyslu a jeho schopnost exportu nejsou tím, co by chtěla vidět řada evropských občanů a občanek:

 • ti, kteří nyní usilují o vyšší bezpečnost, jsou si velmi dobře vědomi toho, že zvýšení obchodu s vojenským materiálem a výdajů na zbrojení není tou správnou cestou vpřed. To ukazují průzkumy veřejného mínění nepo podpisy naší online petice proti PA;
 • pracovní místa ani růst nejsou ospravedlněním: těchto cílů by bylo snáze dosaženo investicemi do stěžejních projektů udržitelného rozvoje, které jsou v souladu s klimatickou dohodou OSN a závazky Strategie Evropa 2020. Existují konkrétní návrhy na přeměnu pracovních míst souvisejících se zbrojením na taková, která budou z hlediska životního prostředí udržitelná;
 • výše zmíněné návrhy pro bezpečnost a obranu nepředstavují žádné úspory, jelikožnebudou nahrazovat výdaje na zbrojení na národní úrovni, budou je naopak doplňovat. Vedle toho požaduje zvýšení zbrojních výdajů po některých státech i NATO.
 • V neposlední řadě jsou mnozí vojenští experti toho názoru, že zvyšovat investice do vojenského materiálu není nutné

Výdaje na zbrojení všech členských států EU jsou po USA druhé nejvyšší na světě, s velkou rezervou oproti Rusku nebo Číně. Podle těchto expertů je problém spíše v nedostatku politické vůle, spolupráce a neexistenci společné strategie členských států ve vojenských a bezpečnostních záležitostech. Poskytnutí více financí zbrojnímu průmyslu ze strany EU bez předchozího vyřešení těchto závažných nedostatků bude mít za následek jen další plýtvání veřejnými zdroji.

V důsledku výše zmíněného nevěříme, že předkládané návrhy budou sloužit obecným zájmům EU. Spíše jsou jen další dotací zbrojnímu průmyslu, který bude dále prodávat a šířit do jiných zemí celou řadu technologií, vyvinutých díky veřejným zdrojům, zatímco stále zrychlující se závod ve zbrojení bude nadále negativně ovlivňovat ozbrojené konflikty.

Není pochyb o tom, že je dnes bezpečnost jednou z hlavních výzev a že Evropská unie má rozhodující úlohu v jejím řešení. Hrozby pro dnešní bezpečnost však mají mnoho podob a řešení, která EU navrhuje, musí být jasně stavěna na dohodách, mají být inovativní a odvážná, ne opakovat chyby z minulosti.

Po desetiletí se tvrdí, že více zbraní a více investic do vojenství povedek míru prostřednictvím zastrašování.Podle dat organizace SIPRI dosáhly v roce 2015 světové výdaje na zbrojení 1760 miliard dolarů, s kumulativní částkou 38 276 miliard dolarů za roky 1988 2014. Kdyby zbrojní a vojenské odpovědi na tyto problém fungovaly, byl by svět už dlouho mírovým místem.

The European Network Against Arms Trade (Evropská síť proti obchodu se zbraněmi) Vás vyzývá ke zvážení cílů EU v oblasti financování po 60 letech její existence prostřednictvím:

 • opětovného zvážení těchto návrhů a ukončením podpory zájmů zbrojního průmyslu;
 • opravdové podporyi financování mírových a dlouhodobě udržitelných způsobů řešení a k předcházení konfliktům, včetně řešení jejich prvotních příčin, než vyčleněním rozpočtů pro zbrojní průmysl;
 • umožnění skutečné veřejné diskuze o plně transparentním rozhodovacím procesu tak, aby byly brány v potaz a zváženy také alternativní možnosti tak, aby byly naplněny zájmy občanů a občanek EU.

S úctou

Laëtitia Sédou

EU Programme Officer

 

Členské organizace ENAAT:

Agir pour la Paix, Belgie

BUKO-Campaign: Stop the Arms Trade, Německo

Campaign Against Arms Trade, Velká Británie

Centre Delàs for Peace Studies, Španělsko

Committee of 100 in Finland, Finsko

Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GsoA), Švýcarsko

Human Rights Institute, Slovensko

International Peace Bureau, Švýcarsko

NESEHNUTÍ, Česká republika

Norwegian Peace Association, Norsko

Observatoire des armements, Francie

Rete Italiana per il Disarmo, Itálie

Peace Union of Finland, Finsko

Stop Wapenhandel, Nizozemí

Swedish Peace and Arbitration Society (SPAS), Švédsko

Vredesactie, Belgie

War Resisters‘ International, Velká Británie

 

Svět je přezbrojený a mír je poddotovaný.

Pan-Ki-Moon, bývalý generální tajemník OSN

Jsem proti násilí, protože i když se zdá, že je pro dobrou věc, ta dobrá věc je pouze přechodná, ale zlo, které zplodí, je trvalé.

Mahatma Gándhí

Dopis ke stažení v PDF.

Originální verze dopisu ke stažení v PDF.