O nás

Kdo jsme

Odzbrojovka je dobrovolnická antimilitaristická skupina neziskové nevládní organizace Nezávislého sociálně ekologického hnutí — NESEHNUTÍ, v rámci které dlouhodobě monitorujeme vývoz zbraní z ČR a žádáme zastavení jejich vývozu do diktátorských a autoritativních režimů nebo do oblastí konfliktů. NESEHNUTÍ se zabývá problematikou obchodu se zbraněmi v ČR i ve světě a dopadem na situaci v oblasti lidských práv již od doby svého vzniku v roce 1997, dříve pod hlavičkou skupiny Zbraně, nebo lidská práva?.

Naše vize

Zasazujeme se za svobodnou a bezpečnou společnost jako alternativu ke společnosti militarizované. Domníváme se, že k bezpečí nevede zbrojení, opevňování hranic či oklešťování lidských práv, ale dialog, porozumění souvislostem a jednání ve prospěch spravedlnosti a rovnosti všech. Mírové soužití se zakládá na respektujícím, konstruktivním a udržitelném řešení konfliktů. Usilujeme o odzbrojení na úrovni činů i na úrovni uvažování. Prosazujeme kulturu nenásilí.

Naše mise

● Monitorujeme vývozy českých zbraní a snažíme se zabránit tomu, aby české zbraně končily v rukou diktátorů, přispívaly k eskalaci či prodlužování ozbrojených konfliktů či byly zneužívány k porušování lidských práv.
● Zasazujeme se o českou zahraniční politiku, která je odpovědná, transparentní a upřednostňuje lidská práva před ekonomickými zájmy obchodníků se zbraněmi.
● Podporujeme pedagogy a pedagožky v realizaci vzdělávání, které rozvíjí schopnosti konstruktivního a nenásilného řešení konfliktů, kritické myšlení a porozumění souvislostem.
● Zasazujeme se o to, aby na školách i ve veřejném prostoru byly armáda, zbrojení a válčení jako nástroje silového řešení konfliktů chápány pouze jako krajní možnost.
● Vzděláváme, publikujeme, demonstrujeme. Diskutujeme.

V čem vidíme problém?

Česká republika běžně vyváží své zbraně do řady problematických zemí (např. Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Egypt, Vietnam, Alžírsko, Ázerbájdžán, Nigérie, Izrael, Mexiko). České zbraně i v případě, že obchod realizují soukromé subjekty, opouštějí území naší země vždy se souhlasem českého státu a odpovědnost za ně tak má i česká vláda a příslušná ministerstva, a to především Ministerstvo zahraničních věcí ČR, které v rámci licenčního procesu vyhodnocuje dopad na lidská práva v zemi odběratele. Snažíme se zajistit, aby český stát svými zbrojními vývozy nepodporoval diktátory, vlády vojenských junt, eskalaci ozbrojených konfliktů či represivní režimy a země fungující jako překladiště pro další reexport zbraní.

Naše činnost

Iniciativní skupina Odzbrojovka se soustředí především na monitoring zbrojních vývozů z České republiky i jinde ve světě. Jde o úkol značně náročný, jelikož většina informací o podobných exportech, stejně jako o udělování vývozních licencí na ně, patří mezi utajované skutečnosti či podléhá obchodnímu tajemství. Sledujeme proto několik různých informačních zdrojů — domácích i zahraničních — které nám umožňují tyto vývozy zaznamenávat a zpracovávat. Píšeme tiskové zprávy i články a vydáváme informační materiály (letáky, brožurky), jejichž cílem je dostat téma zbrojních exportů z ČR do veřejné diskuse. Chceme informovat veřejnost a dodáváme podklady pro práci žurnalistů.

Snažíme se vyvíjet tlak na zodpovědné orgány, aby při rozhodování o zbrojních exportech akcentovaly i hledisko lidských práv a mezinárodní dokumenty, k jejichž dodržování se ČR zavázala. Zajímáme se o související legislativu a snažíme se ovlivnit její podobu. Vedle publikační činnosti organizujeme přímé akce (demonstrace, happeningy, blokády, festivaly, přednášky, promítání a konference), zejména proti zbrojařskému veletrhu IDET pod hlavičkou STOP IDET.

Chceme zabránit tomu, aby zbraně z ČR byly využívány k potlačování lidských práv a podpoře režimů, které se takového pošlapávání práv dopouštějí. Snažíme se, aby se nakládání s vojenským materiálem dostalo pod kontrolu veřejnosti. Omezit vývoz a prodej zbraní pouze z ČR však nestačí. Proto jsme členy mezinárodní sítě European Network Against Arms Trade, která vystupuje proti zbrojním exportům na evropské úrovni, a War Resisters International, globální pacifistické a antimilitaristické sítě, s jejíž hlavní myšlenkou se ztotožňujeme: ‚Válka je zločin proti lidskosti. A proto jsem odhodlán/a nepodporovat žádný druh války a snažit se o odstranění všech příčin války.‘

Zajímáme se také o problematiku vzdělávání o ozbrojených konfliktech, proto jsme se spolu s NaZemi podíleli na vytvoření workshopu pro středoškoláky a dospělé Hra s nulovým součtem. Podíleli jsme se také na vzniku filmu Výchova k válce o vzdělávacím programu POKOS, který organizuje Armáda ČR. Pravidelně pořádáme Týden proti militarizaci mládeže ve spolupráci s War Resisters‘ International.

Chtěli byste se přidat do naší dobrovolnické skupiny nebo se chcete na něco zeptat? Napište nám na zbrane@nesehnuti.cz.

Napsat komentář