Nevládní organizace žádají ministra Urbana: Zastavte obchod s utrpením!

Nevládní organizace žádají ministra Urbana: Zastavte obchod s utrpením!

Organizace Amnesty International a NESEHNUTÍ Brno upozorňují na nedostatečnou kontrolu vývozů zbraní z ČR do afrických zemí, kde jsou tyto zbraně používány k porušování lidských práv.

Úřednice ministerstva průmyslu a obchodu bude udělovat v centu Brna licence českým vývozcům zbraní. Vývozci zbraně vzápětí symbolicky vyvezou Afričanům, kteří mezi sebou začnou bojovat. Touto názornou scénkou upozorní aktivisté Amnesty a Nesehnutí na běžnou praxi při udělování vývozních licencí. Tato praxe je podle obránců lidských práv značně benevolentní až nezodpovědná. „České úřady obvykle na kritiku nevládních organizací reagují tvrzením, že nepovolují vývoz zbraní do zemí embargovaných OSN. Je samozřejmě dobře, že se nevyváží do embargovaných zemí – to však nestačí. Licenční řízení v členské zemi Evropské unie by mělo zohledňovat i kritéria Kodexu EU pro obchodování se zbraněmi, například stav dodržování lidských práv, bezpečnostní situaci v nakupující zemi, nebo riziko reexportu. Česká republika má v tomto ohledu opravdu co dohánět. Poukázala na to i poslední hodnotící zpráva Evropské komise“, konstatuje koordinátor kampaně Amnesty International „Zbraně pod kontrolu!“ Karel Dolejší.

„Vývoz zbraní z ČR probíhá zcela mimo veřejnou kontrolu. Na informace o zbrojních exportech se vztahuje vládní nařízení o utajovaných skutečnostech. Takže to, že české střelivo pomáhá zabíjet v občanské válce v Sieře Leone, nebo že dodávkami zbraní podporuje český stát rasistickou vládu v Zimbabwe, se občané dozví až v momentě, kdy na tuto skutečnost upozorní nevládní organizace nebo novináři“, kritizuje současnou praxi udělování vývozních licencí na zbraně koordinátor kampaně Zbraně, nebo lidská práva Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.

Kolemjdoucí Brňané budou moci podepsat petici, ve které vyslovují nesouhlas se skutečností, že české zbraně jsou využívány k porušování lidských práv. V textu petice její signatáři žádají ministra Urbana, aby okamžitě zastavil vývozy zbraní z České republiky do zemí pošlapávajících lidská práva a aby se zasadil o to, že České republika přestane porušovat mezinárodní dohody o kontrole obchodu se zbraněmi (např. Kodex EU). Mohou se také nechat vyfotografovat na mezinárodní vizuální petici a připojit se k tisícům lidí z celého světa, kteří podporou kampaně „Zbraně pod kontrolu!“ vyzývají vlády k důsledné regulaci obchodu se zbraněmi.

„Česká republika uplatňuje zvláštní kombinaci nedostatečné kontroly vývozu zbraní a nevstřícného přístupu k uprchlíkům. Zbraně vyvážené do nestabilních států však činí tyto země neobyvatelnými a výrazně zesilují emigraci. Připouštět příčinu a popírat důsledek není zrovna logický postup. Právě na to chceme veřejnost upozornit,“ říká za Amnesty Jiří Koželouh.

Symbolický happening zahájí třídenní akci DNY AFRIKY v Brně, která je celá zaměřená proti rizikovým vývozům zbraní z České republiky.

Pro další informace o vývozech zbraní kontaktujte:
Karel Dolejší
Koordinátor kampaně „Zbraně pod kontrolu!“
Tel.: 606 175 602

Pro další informace o akcích kontaktujte:
Jiří Koželouh
Koordinátor minifestivalu Dny Afriky
Tel: 723 559 495