Nevládní organizace při kontrole obchodu se zbraněmi a vojenským materiálem ve vybraných zemích

Nevládní organizace při kontrole obchodu se zbraněmi a vojenským materiálem ve vybraných zemích

Jiří Silný, Petr Šremer, Codruta Guran: Nevládní organizace při kontrole obchodu se zbraněmi a vojenským materiálem ve vybraných zemích. Praha 2007

Účelem studie bylo získat srovnávací materiál o činnosti nevládních organizací, zabývajících se otázkami kontroly obchodu se zbraněmi a vojenským materiálem v některých evropských zemích. Shromážděním takových informací získáváme především přehled o tom, které problémy jednotlivé nevládní organizace identifikovaly jako natolik závažné, že jim věnují svou pozornost a zaměřují na ně své aktivity. Vzhledem k tomu, že nevládní organizace obvykle disponují jen omezenými kapacitami a musí proto pečlivě volit, jak jich co nejefektivněji využít, má taková volba zpravidla velkou vypovídací hodnotu a rychle nás upozorní na hlavní problémy ale i na mechanismy, kterých v jednotlivých zemích občanská společnost může efektivně využívat pro kontrolu nebo i aktivní působení na praxi obchodování se zbraněmi a vojenským materiálem a další související oblasti.

Tyto poznatky mají, spolu s dalšími materiály, posloužit k přípravě textů, určených pro českou veřejnost a české zákonodárce jako pomoc ke zlepšení situace kontroly obchodu se zbraněmi v České republice.

download PDF (0,52 MB)

Účelem studie bylo získat srovnávací materiál o činnosti nevládních organizací, zabývajících se otázkami kontroly obchodu se zbraněmi a vojenským materiálem v některých evropských zemích. Shromážděním takových informací získáváme především přehled o tom, které problémy jednotlivé nevládní organizace identifikovaly jako natolik závažné, že jim věnují svou pozornost a zaměřují na ně své aktivity. Vzhledem k tomu, že nevládní organizace obvykle disponují jen omezenými kapacitami a musí proto pečlivě volit, jak jich co nejefektivněji využít, má taková volba zpravidla velkou vypovídací hodnotu a rychle nás upozorní na hlavní problémy ale i na mechanismy, kterých v jednotlivých zemích občanská společnost může efektivně využívat pro kontrolu nebo i aktivní působení na praxi obchodování se zbraněmi a vojenským materiálem a další související oblasti.

Tyto poznatky mají, spolu s dalšími materiály, posloužit k přípravě textů, určených pro českou veřejnost a české zákonodárce jako pomoc ke zlepšení situace kontroly obchodu se zbraněmi v České republice.