Mezinárodní veletrh zbraní IDET

IDET je jeden z největších evropských veletrhů zbraní, který se koná každé dva roky v Brně. Při této příležitosti se prezentují takřka všechny významné domácí i zahraniční zbrojovky a záštitu mu svojí účastí poskytují vládní představitelé jak ČR tak i dalších členských zemí NATO. IDET, který bývá prezentován jako veletrh “obranné a bezpečnostní techniky”, propaguje zbrojní firmy, jejichž obchodní strategie je založena na vyzbrojování obou stran konfliktu, korupci, porušování embarg, zvyšování vlastního vlivu bez ohledu na důsledky pro mezinárodní bezpečnost, dodávkách do zemí, kde probíhá občanská válka, a zemí, kde jsou vládnoucími diktaturami porušována lidská práva. Mezi vystavovateli se objevují kupř. i výrobci nášlapných min. Aktivity NESEHNUTÍ proti veletrhu IDET se zaměřují na dva zásadní problémy. Jednak upozorňujeme na problematičnost organizování podobných veletrhů – vydaly jsme rozsáhlé informační materiály o vystavujících firmách, organizujeme protestní demonstrace, koncerty, výstavy, happeningy, projekce filmů z oblastí porušování lidských práv ve vojenských konfliktech, či přímo o mezinárodním obchodu se zbraněmi. Kromě těchto aktivit se snažíme apelovat na představitele státní správy a samosprávy, aby přestali veletrh oficiálně zaštiťovat.

Napsat komentář