Mezinárodní týden proti militarizaci mládeže, 12. až 18. listopadu 2018

Mezinárodní týden proti militarizaci mládeže, 12. až 18. listopadu 2018

Armády, ozbrojené skupiny a všichni další, kteří mají zisk z válečných konfliktů, si vždy uměli najít způsob, jak oslovovat mladé lidi. Jejich cílem je získat nejen jejich těla, ale také mysli pro vlastní militantní záměry. Dokud budou pokračovat tyto snahy o militarizaci mládeže, budou pokračovat i naše akce zaměřené proti násilí, válkám a utrpení lidí v ozbrojených konfliktech. Věříme, že konflikty lze řešit jinak než za pomoci zbraní. Usilujeme o odzbrojení nejen na úrovni činů ale i uvažování.

V rámci Týdne proti militarizaci mládeže se můžete zúčastnit těchto akcí:

📍 13. listopadu, 19:00, kino Varšava, Liberec: promítání filmu Výchova k válce s diskuzí, pořádá FNB Liberec (Více o dalších akcích v Liberci na události Mezinárodní týden proti militarizaci mládeže)
📍 14. listopadu, FSS MU, Brno: workshop pro studující kurzu “Souvislosti a proměny moderních médií – kauzy, osobnosti, trendy”, lektorující z NESEHNUTÍ a NaZemi
📍 14. listopadu, 18:00, Infocentrum Salé, Veganská večeře a promítání filmu Výchova k válce: Mezinárodní týden proti militarizaci mládeže, pořádá FOOD NOT BOMBS PRAHA supportradar.squat.net/en/node/295401
📍 14. listopadu, 19:00, Fantomas, Brno: Promítání filmu Výchova k válce, pořádá Food not Bombs Brno ve spolupráci s NESEHNUTÍm
📍 15. listopadu, 18:00, Skautský institut v Brně: workshop Hra s nulovým součtem, pořádají lektorující z NaZemi
📍 16. listopadu, 19:00, Tři ocásci, Brno: Výzvy německého mírového hnutí (diskuze), diskuze s německým aktivistou, pořádá NESEHNUTÍ

Mezinárodní týden proti militarizaci mládeže je jednotnou snahou antimilitaristických skupin po celém světě zvýšit povědomí o způsobech, jakými je násilí mezi mladými podněcováno. Chceme nastínit možnosti jak tomu předcházet. Celý týden koordinuje mezinárodní síť War Resisters‘ International a v České republice NESEHNUTÍ.

Více o boji sítě War Resisters’ International proti militarismu mládeže: https://antimili-youth.net/

Více o antimilitaristických aktivitách skupiny Odzbrojovka z NESEHNUTÍ: http://zbrane.nesehnuti.cz

Výzva k akci: http://zbrane.nesehnuti.cz/index.php/vyzva-k-akci-mezinarodni-den-proti-militarizaci-mladeze-12-18-listopadu-2018/

FB událost Týdne proti militarizaci mládeže 2018.