Kampaně ve světe

Control Arms: Speak Out

„SpeakOut“ je mobilizačná kampaň koalície Control Arms, ktorá nadväzuje na úspech petície Million Faces (milión tvárí) z roku 2006. Vtedy zaslalo milión ľudí svoju fotku, aby tak podporilo začiatok rokovaní o Zmluve o  obchode so zbraňami (Arms Trade Treaty). V najbližších mesiacoch sa rokovania o Zmluve blížia k svôjmu vrcholu, koalícia Control Arms vyzíva preto svojich podporovateľov, aby pridali svoj hlas ku kampani „Speak Out“. Tým sa pripoja k celosvetovému volaniu po „nepriestreľnej“ Zmluve o  obchode so zbraňami, ktorá:

  • zabráni transferom v prípadoch, keď bude významné riziko, že sa zbrane, alebo munícia budú použité pri vážnych porušeniach medzinárodného humanitárneho práva (international humanitarian law, taktiež vojnové právo) alebo medzinárodných ľudských práv, alebo pri stimulovaní ozbrojeného násilia a podkopávaní sociálne ekonomického rozvoja.
  • prijme štáty k odpovednosti k už existujúcim štandartom medzinárodného práva a Charty OSN
  • bude zahrňovať všetky konvenčné zbrane a muníciu, všetky transfery a transakcie
  • bude vymahateľná a bude obsahovať podrobné pravidlá pre úplnú implementáciu, podávanie správ, medzinárodnú spoluprácu, dodržiavanie a zodpovednosť

__________________________________________________________________________________

viac na: speakout.controlarms.org

 

Napsat komentář