Data (do 2021)

Odkud brát informace?

 

Zdroje k vývozu vojenského materiálu

Výroční zpráva MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu na svém webu každoročně zveřejnuje „Výroční zprávu o kontrole vývozu vojenského materiálu“1, ve které je mimo jiné uveden počet udělených licencí a hodnota vyvezených zbraní je rozdělena podle zemí a podle tzv. skupin vojenského materiálu. Zpráva však vychází se značným zpožděním, obyčejně až v průběhu léta následujícího roku, takže česká veřejnost se má možnost o vývozech dovědět, až když jsou dávno realizovány. Zpráva navíc neposkytuje úplné informace – až na výjimky z ní nelze zjistit, jaký konkrétní typ zbraně byl vyvezen, v tabulkách se totiž uvádí jen poměrně široká kategorie „skupina vojenského materiálu“, takže například není jasné, zda byly vyvezeny dýmovnice nebo letecké pumy – obě tyto zbraně se nacházejí ve stejné skupině. I navzdory těmto nedostatkům jsou výroční zprávy MPO nejdůležitějším zdrojem informací pro kontrolu vývozu zbraní z České republiky.

Data od MPO za roky 2003 až 2015 jsme zpracovali do interaktivní podoby.

Výroční zpráva Evropské unie

Evropská unie taky každoročně zveřejňuje zprávu o vývozech ze zemí Evropské unie, a to obyčejně až v průběhu zimy následujícího roku. Data ve zprávě EU však pocházejí z národních zpráv členských zemí, dokument tedy neposkytuje o vývozech z ČR víc informací než již zmiňovaná zpráva českého MPO.

Registr konvenčních zbraní OSN

Poskytuje informace o obchodě se zbraněmi mezi členskými státy OSN.

SIPRI

Stockholmský mezinárodní institut pro výzkum míru – SIPRI (Stockholm International Peace Research Institut) se věnuje výzkumu konfliktů, zbrojení, kontrole zbraní a odzbrojení. Na jejích stránkách jsou k dispozici databáze o světovém obchode se zbraněmi, vyzbrojování, výdajích na zbrojení či embargách.

 

Zdroje k dodržování lidských práv

Freedom House

Organizace Freedom House hodnotí míru svobody všech států na světě podle zajišťování politických práv a občanských svobod. Na základě férovosti voleb, účasti občanů na vládě, fungování vlády, svobody projevu a vyjádření, shromažďovacího práva, vlády práva a individuálních práv jsou tyto země řazeny do třech kategorií, na svobodné, částečně svobodné a nesvobodné státy.

Za rok 2015 se z České republiky vyvezly zbraně a vojenský materiál v celkové hodnotě 15,1 miliard Kč, z čehož až 53 % skončilo v zemích, které index Freedom House řadí mezi „nesvobodné“ a „částečně svobodné„.

Amnesty International

Nezisková organizace Amnesty International monitoruje dodržování lidských práv po celém světě.

Human Rights Watch

HRW vyšetřuje porušování lidských práv a hájí práva lidí na celém světě.

Napsat komentář