O nás

Naše vize

Jsme pro předcházení konfliktům a mírové řešení konfliktů. Jednou z překážek je neregulovaný vývoz zbraní do konfliktních oblastí a autoritativních režimů. Zbraně konflikty prodlužují a v rukou diktátorů zvyšují schopnost represe a potlačování lidských práv. Jsme pro řešení konfliktů mírovou cestou, a proto se zasazujeme o českou zahraniční politiku, která je odpovědná, transparentní a upřednostňuje lidská práva před ekonomickými zájmy obchodníků se zbraněmi. Nechceme české zbraně v rukou diktátorů!

Kdo jsme

Zbraně, nebo lidská práva? je název dobrovolnické antimilitaristické skupiny neziskové nevládní organizace Nezávislého sociálně ekologického hnutí — NESEHNUTÍ, v rámci které monitorujeme vývoz zbraní z ČR a žádáme zastavení jejich vývozu do diktátorských a autoritativních režimů nebo do oblastí konfliktů. NESEHNUTÍ se zabývá problematikou obchodu se zbraněmi v ČR i ve světě a dopadem na situaci v oblasti lidských práv již od doby svého vzniku v roce 1997.

V čem vidíme problém?

Česká republika běžně vyváží své zbraně do řady problematických zemí (např. Saúdská Arábie, Egypt, Vietnam, Alžírsko, Ázerbájdžán, Nigérie, Izrael). České zbraně i v případě, že obchod realizují soukromé subjekty, opouštějí území naší země vždy se souhlasem českého státu a odpovědnost za ně tak má i česká vláda a příslušná ministerstva, a to především Ministerstvo zahraničních věcí ČR, které v rámci licenčního procesu vyhodnocuje dopad na lidská práva v zemi odběratele. Snažíme se zajistit, aby český stát svými zbrojními vývozy nepodporoval diktátory, vlády vojenských junt, eskalaci ozbrojených konfliktů či represivní režimy a země fungující jako překladiště pro další reexport zbraní.

Naše činnost

Iniciativní skupina Zbraně, nebo lidská práva? se soustředí především na monitoring zbrojních vývozů z České republiky i jinde ve světě. Jde o úkol značně náročný, jelikož většina informací o podobných exportech, stejně jako o udělování vývozních licencí na ně, patří mezi utajované skutečnosti či podléhá obchodnímu tajemství. Sledujeme proto několik různých informačních zdrojů — domácích i zahraničních — které nám umožňují tyto vývozy zaznamenávat a zpracovávat. Píšeme tiskové zprávy i články a vydáváme informační materiály (letáky, brožurky), jejichž cílem je dostat téma zbrojních exportů z ČR do veřejné diskuse. Chceme informovat veřejnost a dodáváme podklady pro práci žurnalistů.

Snažíme se vyvíjet tlak na zodpovědné orgány, aby při rozhodování o zbrojních exportech akcentovaly i hledisko lidských práv a mezinárodní dokumenty, k jejichž dodržování se ČR zavázala. Zajímáme se o související legislativu a snažíme se ovlivnit její podobu. Vedle publikační činnosti organizujeme přímé akce (demonstrace, happeningy, blokády, festivaly, přednášky, promítání a konference).

Chceme zabránit tomu, aby zbraně z ČR byly využívány k potlačování lidských práv a podpoře režimů, které se takového pošlapávání práv dopouštějí. Snažíme se, aby se nakládání s vojenským materiálem dostalo pod kontrolu veřejnosti. Omezit vývoz a prodej zbraní pouze z ČR však nestačí. Proto jsme členy mezinárodní sítě European Network Against Arms Trade, která vystupuje proti zbrojním exportům na evropské úrovni, a War Resisters International, globální pacifistické a antimilitaristické sítě, s jejíž hlavní myšlenkou se ztotožňujeme: ‚Válka je zločin proti lidskosti. A proto jsem odhodlán/a nepodporovat žádný druh války a snažit se o odstranění všech příčin války.‘

Zajímáme se také o problematiku vzdělávání o ozbrojených konfliktech, proto jsme se spolu s NaZemi podíleli na vytvoření workshopu pro středoškoláky a dospělé Hra s nulovým součtem. Podíleli jsme se také na vzniku filmu Výchova k válce o vzdělávacím programu POKOS, který organizuje Armáda ČR.

Chtěli byste se přidat do naší dobrovolnické skupiny nebo se chcete na něco zeptat? Napište nám na zbrane@nesehnuti.cz.

Dále k tématu

Zbraně pod kontrolou War Resisters' International