EU schválila financování výzkumu zbrojního průmyslu z veřejných evropských zdrojů

EU schválila financování výzkumu zbrojního průmyslu z veřejných evropských zdrojů

(Amsterdam, Brusel, Helsinki, Londýn, Madrid, Miláno, Paříž, Praha, Řím, Stokholm)

Členové Evropské sítě proti obchodu se zbraněmi (ENAAT) jsou mimořádně znepokojeni závěrečným hlasováním o rozpočtu EU pro rok 2017. Při něm byla drtivou většinou přijata také Přípravná akce zbrojního výzkumu (Preparatory action – PA), v rámci které půjde na vojenský výzkum během tří let celkem 90 milionů eur. To vše v rámci Akčního plánu Evropské Komise s cílem podpořit zbrojní průmysl.

Toto je ekvivalent dotování evropského zbrojního průmyslu, který už teď prostřednictvím různých kanálů do značné míry těží z veřejných peněz,” komentuje Wendela de Vries, koordinátorka nizozemské organizace Stop Wapenhandel. Toto rozhodnutí také představuje fundamentální změnu paradigmatu evropského projektu. Doteď byly evropské fondy určené na výzkum striktně vyhrazeny pro civilní využití, i navzdory tomu, že se k nim zbrojní průmysl mohl dostat prostřednictvím výzkumu bezpečnosti a materiálu dvojího užití. Tímto hlasováním vlády a poslanci EU překračují hranici směrem k militarizaci evropského projektu takříkajíc zadními vrátky. Členové ENAAT zpochybňují údajný přínos takovéhoto financování pro “evropskou obranu”.

Nedostatek transparentnosti je ukazatelem špatného rozhodování

S celkovým ročním rozpočtem činícím 217,5 miliard eur pro všechny členské státy v roce 2015, je EU co se týká výdajů na zbrojení druhá na světě. Je proto nesmyslné předstírat, že na zajištění evropské bezpečnosti je potřeba více peněz.

„Toto rozhodnutí bylo přijato pod silným vlivem zbrojařského průmyslu a členských států, které mají zájem z těchto dotací těžit, a raději budou přispívat do tohoto průmyslu, než do společného zájmu EU,” poznamenává Francesco Vignarca, koordinátor Italian Network on Disarmament.

Skupina osobností (Group of Personalities – GoP), tvořená 16 členy, z nichž devět zastupuje zbrojní průmysl (zbytek tvoří především členské státy a instituce EU), pracovala 18 měsíců se záměrem “poradit” Evropské Komisi ohledně obsahu a způsobu tohoto financování. “Tato GoP nebyla nikdy zapsána v Registru expertních skupin Komise. Některé informace o GoP byly sice zveřejněny online, ale to nezbavuje Komisi povinnosti striktně dodržovat zásady transparentnosti vůči občanům a občankám EU,” říká Ann Feltham, parlamentní koordinátorka britské Campaign Against Arms Trade.

Tím, že Evropský parlament přijal bezpodmínečně Přípravnou akci, hlasoval za jistou formu bianko šeku pro Evropskou obrannou agenturu (EDA) a zbrojařský průmysl. Připravil se tak o jakoukoliv možnost ovlivnit využívání a způsob poskytování těchto prostředků s výjimkou ověřování ex post,” dodává Tony Fortin, prezident francouzské iniciativy Observatoire des armements.

„Implementace Přípravné akce by měla podléhat určité kontrole ze strany europoslanců a europoslankyň z různých prostředí. Nadcházející politické diskuze o budoucnosti Evropského výzkumného programu v oblasti obrany, na nějž má být mezi lety 2021 až 2027 vynaloženo 3,5 miliardy eur, musí být mnohem širší, musí jít víc do hloubky a napříč výbory. Také musí systematicky zahrnout kritické hlasy z řad občanské společnosti, které by vyvážily zájmy průmyslu,” uzavírá Bram Vrancken z belgické iniciativy Vredesactie.

Kontakt:

V Brně: Hana Svačinková, hana.svacinkova@nesehnuti.cz

V Bruselu: Laëtitia Sédou, laetitia@enaat.org

 

Více zdrojů:

the Guardian, EU member states may have to foot £3.5bn bill for military research

EU observer, MEPs to back multi-million euro military research budget

New Europe: EU citizens could have to pay for military research

Science Business: Science group hits out at EU military research plan

ENAAT Position Paper http://www.enaat.org/news/PPResearch.pdf

Zbraně, nebo lidská práva? (NESEHNUTÍ) http://zbrane.nesehnuti.cz

 

European Network Against Arms Trade (ENAAT) byla založena v roce 1984 a zaštiťuje skupiny a jednotlivce, kteří vidí obchod se zbraněmi jako hrozbu míru, bezpečnosti a rozvoje. Sestáváme ze čtrnácti národních kampaní a výzkumných skupin ze třinácti evropských zemí a tří evropských nebo mezinárodních organizací. NESEHNUTÍ je členskou organizací ENAAT.