EU: Neinvestuj do zbraní!

EU: Neinvestuj do zbraní!

Přinášíme české znění textu petice určené členům a členkám Evropského parlamentu a Evropské rady.

Petici můžete podepsat zde: act.wemove.eu/campaigns/EU-dont-invest-in-weapons

 

Text petice:

Zastavte zařazení výzkumu ve zbrojním průmyslu do nového rozpočtu Evropské unie. Žádné prostředky z EU by neměly směřovat k podpoře vojenských technologií. Prostředky na výzkum by měly být využity k hledání nenásilných cest, které by vedly k prevenci a řešení konfliktů, a to především k zamezování prvotních příčin vzniku nestability.

Proč je vyjádření důležité?

Všichni chceme žít na světě v míru, a to je také důvod, kvůli kterému Evropská unie vznikla.

Navzdory tomu plánuje Evropská komise, pod značným tlakem ze strany zbrojního průmyslu, poprvé v historii své existence, alokovat miliony EUR z veřejných zdrojů k vývoji pokročilých vojenských technologií [1].

Ačkoli je to prezentováno jako “obrana”, pravdou je, že smyslem tohoto jednání je zachovat konkurenceschopnost zbrojního průmyslu a jeho schopnost vyvážet zbraně do zahraničí, což zahrnuje dodávat zbraně do zemí přispívajících k nestabilitě a do zemí, které podněcují krvavé konflikty, jako tomu je například v případě Saúdské Arábie [2].

Brzy budou členové Evropského parlamentu volit o poskytnutí či neposkytnutí peněz vojenskému průmyslu. Jedná se o silně kontroverzní téma a mnoho, zatím nerozhodnutých poslanců a poslankyň, bude otevřeno k názorům vás, voličů a voliček. Právě nyní můžeme společně zvrátit výsledek volby.

Po několika letech systematické a zákulisní práce dokázalo zbrojařské lobby získat podporu některých představitelů a představitelek evropských zemí i institucí, aby jim pomohli v jejich zájmu čerpat dotace z veřejných peněz prostřednnictvím “výzkumu”.

Evropská komise podnikla první krok a doporučila zahrnout do nového rozpočtu EU dotace pro modernizaci zbraní. Toto je teprve začátek, dlouhodobým cílem je založit program, který bude stát 3,5 miliardy euro. To bude nezbytně znamenat drastické škrty a újmu na ostatních prioritních výdajích – samozřejmě má totiž navýšení prostředků v jedné oblasti za následek jejich snížení v jiné.

Ale stále máme možnost vyhnout se situaci, kdy by evropští daňoví poplatníci a poplatnice svými odvody stimulovali smrtící konflikty ve světě.

Pojďme vzkázat členům i členkám Evropského parlamentu a Evropské rady, že chceme, aby hlasovali pro mír, ne pro dotování zbrojního průmyslu.

Tuto kampaň vede Evropská síť organizací proti obchodu se zbraněmi (ENAAT), jejímž je NESEHNUTÍ členem.

Petici můžete podepsat zde: act.wemove.eu/campaigns/EU-dont-invest-in-weapons

Odkazy:
[1] https://www.euractiv.com/section/security/news/germany-and-france-seek-stronger-eu-defence-after-brexit/
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/GoP_report.pdf/

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535003/EXPO_STU(2016)535003_EN.pdf
[2] http://www.balkaninsight.com/en/article/making-a-killing-the-1-2-billion-euros-arms-pipeline-to-middle-east-07-26-2016
https://www.caat.org.uk/resources/export-licences-eu/export.en.html
http://www.enaat.org/news/EUfigures.shtml