EU by měla podporovat mír, ne dotovat zbrojní průmysl!

EU by měla podporovat mír, ne dotovat zbrojní průmysl!

Promírové skupiny podnikají kroky k ochraně veřejných financí EU před investicemi do vojenského výzkumu

(Amsterdam, Barcelona, Bratislava, Brusel, Helsinky, Londýn, Lyon, Praha, Řím, Stockholm)

Míroví aktivisté a aktivistky spolu s European Network Against Arms Trade (ENAAT), jejímž členem je Nezávislé sociálně ekologické hnutí (NESEHNUTÍ), vyzývají v naléhavé žádosti představitele a představitelky Evropského parlamentu a parlamentů členských států EU k jednoznačnému “ne” zařazení vojenského výzkumu do rozpočtu EU. Představitelé a představitelky jsou žádáni, aby odmítli schválení Přípravné akce (PA) obranného výzkumu, kterou chce Evropská komise zahrnout do nového rozpočtu. Ta má být projednávána od příštího týdne. „Evropa by měla podporovat mír, ne dotovat zbraně,” tvrdí aktivisté.

Po několika letech vytrvalé a diskrétní práce především lobbistických skupin zbrojního průmyslu, jako je např. The AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD), a s podporou některých členských států i představitelek a představitelů Evropského parlamentu, dělí EU pouze několik kroků od začátku subvencování výzkumu produkce zbraní s využitím veřejných financí. Přípravná akce (PA) obranného výzkumu, sestavená poradní “Skupinou osobností”, která je více než z poloviny tvořena zástupci průmyslu, je zahrnuta v návrhu linie rozpočtu EU na rok 2017. Zbrojní průmysl doporučuje EU dotovat zbrojní průmysl. Komise již PA přijala, rozhodnutí je nyní v rukou Evropského parlamentu a členských států.

Toto není EU, kterou chceme!

Doposud byl vojenský materiál vždy vyloučen z linie rozpočtu EU. To se však má změnit. A to je pouze o začátek, dlouhodobým cílem je založit plnohodnotný Evropský obranný výzkumný program s rozpočtem 3,5 miliardy eur mezi lety 2021 a 2027.

Rozpočet EU nemá extenzivní charakter, takže přijetí tohoto návrhu by znamenalo drastické škrty na úkor jiných civilních oblastí. Navíc prvním deklarovaným cílem těchto subvencí je zachování kompetitivnosti zbrojního průmyslu a jeho schopnosti exportovat do zahraničí, počítaje v to i země přispívající k nestabilitě a účastnící se krvavých konfliktů, jako je například Saúdská Arábie.

Musíme to zastavit teď!

ENAAT apeluje na Evropský parlament i parlamenty a vlády členských států, aby zastavili zařazení výzkumu zbrojního průmyslu do rozpočtu EU. Žádné zdroje EU by neměly být investovány do zbrojního průmyslu. Peníze na výzkum by měly směřovat do projektů rozvoje nenásilných způsobů řešení a předcházení konfliktů, a zejména do potírání hlavních příčin nestability, jakou je například změna klimatu.

Příloha:

ENAAT Position Paper (v angličtině)

Články k tématu:

Stop Wapenhandel: European military industry: EU, give us 3.5 billion euros for military research

Euractive: EU should give more funds to peace, not subsidise the arms industry

Kontakty:

V Bruselu: Laëtitia Sédou, laetitia@enaat.org

V Brně: Hana Svačinková, hana.svacinkova@nesehnuti.cz

Sledujte kampaň na Facebooku “noEUmoney4arms” a na Twitteru (@EnaatInfo).

European Network Against Arms Trade (ENAAT) byla založena v roce 1984 a zaštiťuje skupiny a jednotlivce, kteří vidí obchod se zbraněmi jako hrozbu míru, bezpečnosti a rozvoje. Sestáváme ze čtrnácti národních kampaní a výzkumných skupin ze třinácti evropských zemí a tří evropských nebo mezinárodních organizací.