Čeští zbrojaři: chceme vozit zbraně do Konga, Libye, Jemenu, Somálska a dalších zemí

Čeští zbrojaři: chceme vozit zbraně do Konga, Libye, Jemenu, Somálska a dalších zemí

Tisková zpráva ze dne 23. května 2013

V Brně byl zahájen další ročník veletrhu zbraní IDET. Přestože čeští zbrojaři jej prezentují jako „veletrh obranné techniky“ vyjádření prezidenta české zbrojařské lobbistické organizace AOBP Jiřího Hynka dokazuje, že skutečný cíl prodejců a propagátorů zbraní je jiný. Vyvážet zbraně tam, kde panuje ozbrojené násilí, chaos, probíhají občanské války. A po státní správě obchodníci se zbraněmi žádají, aby je v tomto počínání neomezovala či ještě lépe podporovala. Tak lze číst prohlášení Jiřího Hynka na půdě Senátu ČR, kde loboval za omezení kontroly zbrojních exportů a vyšachování ministerstva zahraničních věci, coby garanta dodržování lidských práv, z povolovacího procesu na vývoz zbraní. V tomto svém projevu šéf českých zbrojních lobbistů přímo uvedl: „…exporty do Mali, Demokratické republiky Kongo, Vietnamu, Jemenu, Libye, Pákistánu, Somálska a dalších zemí, kam by rády chtěly vyvážet i české firmy.“

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP) je lobbistickým uskupením, které prosazuje zájmy výrobců, propagátorů a obchodníků se zbraněmi. Veletrhy Brno, a. s., které jsou organizátorem veletrhu zbraní IDET jsou také jednou z členských organizací Asociace. AOBP se dlouhodobě snaží nabourávat pravidla, která v ČR regulují obchod se zbraněmi. Smyslem těchto regulací je omezit případy, kdy zbraně vyvezené z ČR končí v rukou diktátorských režimů, u teroristických skupin či jsou využívány k zahájení či prodlužování ozbrojeného konfliktu. V rámci povolovacího procesu hraje úlohu i česká diplomacie, kdy Ministerstvo zahraničních věcí ČR dává k chystanému vývozu zbraní souhlasná či nesouhlasná stanoviska. V nich hodnotí zbrojní export z pohledu mezinárodních závazků České republiky. Jedním z takových závazků je i Společný postoj Rady Evropské unie. Ten zavazuje ČR nevyvážet zbraně tam, kde hrozí jejich použití na vnitřní represi, porušování lidských práv či k prodlužování či eskalaci ozbrojeného konfliktu. ČR je také povinna dodržovat mezinárodní embarga uvalená na vývozy zbraní Organizací spojených národů, EU či OBSE.

Ohled na lidská práva je však dlouhodobě trnem v oku výrobcům a prodejcům zbraní. Ti dlouhodobě usilují o to, aby při svých obchodech nemuseli na mezinárodní závazky a lidská práva brát ohled. Explicitně to vyjádřil prezident AOBP Jiří Hynek ve svém projevu před senátním výborem, kdy vyjádřil přání českých zbrojařů vyvážet zbraně do takových zemí, jako jsou vnitřními konflikty zmítané Somálsko, občanskou válkou sužovaná Demokratická republika Kongo či Libye, odkud proudí nekontrolovaně zbraně různým ozbrojeným uskupením a režimům po světě. Přitom např. na Demokratickou republiku Kongo či Somálsko je uvalena celá řada mezinárodních embarg na vývoz zbraní.

„Šéf českých zbrojařů se otevřeně hlásí k tomu, že chce vyvážet zbraně do zemí, které jsou zmítány občanskými válkami, do zemí, kde jsou v masovém měřítku vražděni civilisté a do zemí, které berou jako svůj zbrojní sklad různé teroristické skupiny po světě.“ komentuje postoj prezidenta AOBP Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.

K přání českých zbrojařů vyvážet zbraně do Konga se vyjádřil i Soloman Nkesiga, prorektor Bishop Stuart University v Ugandě, který je v současné době na přednáškovém turné po České republice a který se dlouhodobě věnuje studiu etnických konfliktů ve východní Africe. „Obchod se zbraněmi je jednou z hlavních příčin konfliktu v Demokratické republice Kongo. Další poskytování zbraní kterékoliv z bojujících stran povede jen k vytváření dalších problémů.“ komentuje Soloman Nkesiga a upozorňuje tak na fakt, že vládní vojska se také podílejí na porušování lidských práv a jsou i jedním ze zdrojů zbraní pro ozbrojené skupiny v zemi (viz studie SIPRI).

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR podlehl tlaku zbrojařů a přijal usnesení, ve kterém požaduje novelu zákona o obchodu s vojenským materiálem, která by výrazně omezila pravomoc ministerstva zahraničních věcí zabránit takovým zbrojním obchodům, které porušují mezinárodní závazky ČR a ohrožují lidská práva.

Proti záměru vyšachovat z povolování vývozu zbraní z ČR ministerstvo zahraničních věcí a hledisko dodržování lidských práv se veřejně postavila i česká pobočka mezinárodní organizace Amnesty International a začala sbírat podpisy pod petici k danému tématu (viz. http://zbrane.amnesty.cz).

Na protest proti propagaci militarismu na veletrhu IDET probíhá tento týden festival DIFFERENT FEST.

Více informací:

Milan Štefanec, 605 239 579, milan.stefanec@nesehnuti.cz