České zbraně vraždí v Africe

České zbraně vraždí v Africe

České zbraně opakované končí v zemích, kterým vládnou diktátorské režimy a kde probíhají ozbrojené konflikty. Podle Hospodářských novin nejméně jedna zásilka zbraní skončila ve válkou zmítané Demokratické republice Kongo. Do země se většina zbraní dostala přes Zimbabwe, kde pro změnu vládne jeden z nejhorších současných diktátorů – Robert Mugabe.

České firmy obchodující se zbraněmi se opakovaně pokouší vyvážet zbraně do problémových oblastí. Zároveň ministerstvo obrany a ministerstvo vnitra rozprodávají již delší dobu zbraně ze svých skladů firmám, které mají na obchod se zbraněmi licenci (uděluje ji ministerstvo průmyslu a obchodu). Až dnes vychází na povrch, kde tyto zbraně končí. Jak uvádějí Hospodářské noviny – zbraně z těchto rozprodejů skončily před pěti lety v Demokratické republice Kongo – na kterou bylo od roku 1993 uvaleno embargo EU. Zbraně do Afriky vyvezla firma Arms Moravia.

„O tom, že zbraně z rozprodejů před pěti lety skončily v Kongu, kde probíhal v 90. letech nejkrvavější konflikt od dob 2.světové války se dovídáme až teď. Kdy se dozvíme, kde končí zbraně, které ministerstvo obrany rozprodává v současné době?“ ptá se Milan Štefanec z NESEHNUTÍ a upozorňuje tak na skutečnost, že kupř. i v roce 2004 MO ČR nabízelo tzv. nepotřebný majetek (tedy munici a zbraně z dob československého členství ve varšavské smlouvě). Tento majetek představují např. tanky T-72, obrněná vozidla, kanóny a houfnice, samopaly, minomety, kulomet, náboje pro samopaly Kalašnikov, náboje do kulometů, rakety do raketometů, munice pro houfnice, pancéřovky, letecké kanóny, protitankové střely, skříně a náplň do kazetových pum….

Výprodej zbraní a munice ze skladů české armády a policie je pravidelně dobrou příležitostí pro obchodníky se zbraněmi. Zbraně a vojenský materiál se sice prodávají jenom firmám, které mají licenci pro obchod se zbraněmi, ale kde tyto zbraně skončí, žádný úřad důsledně nesleduje a tudíž není žádným problémem vyvézt zbraně dokonce i do zemí, na které je uvaleno embargo. Tuto skutečnost potvrzuje i ředitel odboru komunikačních strategií a služeb Ministerstva obrany ČR, Mgr. Vladimír Palan: „Není povinností ministerstva obrany sledovat a evidovat další prodej vojenského materiálu, který převádí na nové nabyvatele na základě vyhodnocení obchodní veřejné soutěže“. Takže firma, která vlastní obecné povolení k obchodu se zbraněmi, se smí bez jakýchkoli dalších podmínek přihlásit do obchodní soutěže vypsané příslušným ministerstvem. Pokud je vybrána, může následně získat licenci k exportu zbraní prakticky kamkoliv. Představitelé NESEHNUTÍ jsou přesvědčeni, že je nutné, aby se uvedení předpokládané cílové země stalo základní povinností účastníka veřejné obchodní soutěže na prodej přebytečného vojenského materiálu. Také instituce, které soukromým obchodníkům zbraně prodávají, nemohou nadále uhýbat před zodpovědností za další osud svého smrtícího zboží. „Jen tak bude možné důsledně předcházet situacím, kdy zbraně a munice ze skladů ministerstev jsou obratem legálně exportovány do nestabilních oblastí – nebo dokonce do zemí podléhajících embargům na vývoz zbraní,“ připojuje se odborník na vývozy zbraní – Karel Dolejší, člen Amnesty International.

Jednou z oblíbených vývozních destinací českých obchodníků je i nestabilní Afrika. „Na tyto skutečnosti jsme v minulosti již několikrát upozorňovali jak ministerstvo průmyslu a obchodu, které licence vydává, tak ministerstvo obrany, které zbraně rozprodává.“ podotýká Petr Machálek z NESEHNUTÍ a dodává: „Úředníci, kteří dávají takovýmto vývozům zelenou, a vývozci českých zbraní mají na rukou krev více než 3 a půl miliónů obyvatelů Demokratické republiky Kongo a jsou spoluzodpovědni za utrpení miliónů dalších. A to všechno pro svůj špinavý zisk.“

Zástupci NESEHNUTÍ se rozhodli v otevřeném dopise vyzvat ministry obrany a průmyslu a obchodu, aby se vyjádřili jak chtějí v budoucnu zabránit tomu, aby české zbraně končili v zemích jako je například již zmiňovaná Demokratická republika Kongo a Zimbabwe, ale i Srí Lanka, Indonésie, Vietnam, Čína, Gruzie, Kolumbie, Filipíny atp.

Další informace:
Otevřený dopis pro MO
Otevřený dopis pro MPO

Milan Štefanec, 731 181 224; stefanec@centrum.cz
Petr Machálek, 777 308 113; petr.machalek@centrum.cz