České zbraně a válka v Jemenu

České zbraně a válka v Jemenu

V těchto dnech si připomínáme pět let od chvíle, kdy koalice vedená Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty spustila vojenskou operaci s cílem potlačit hútijské povstání v Jemenu. Bombardování, které následovalo, způsobilo spolu s námořní blokádou v zemi humanitární katastrofu. Jak povstalci, tak i saúdská koalice se během bojů měli dopouštět válečných zločinů. V reakci na obrovské množství obětí mezi civilisty Evropský parlament opakovaně vyzval členské země aby vývozy zbraní do Saúdské Arábie zastavily. I přesto Česká republika dodnes jasně nedeklarovala, že by tak učinila. V minulosti přitom vyvážela zbraně nejen do Saúdské Arábie, ale i do Spojených arabských emirátů a nic nenasvědčuje tomu, že by s tím přestala.

Pro český zbrojní průmysl je Arabský poloostrov velmi atraktivní. Despotické monarchie potřebují udržovat poslušnost obyvatelstva a chránit nepřetržitý tok fosilních paliv do zemí globálního severu. Peníze získané z prodeje ropy jim zároveň umožňují nakupovat takové množství zbraní, jaké je v jiných zemích nemyslitelné. A tak se stalo, že Saúdská Arábie už několik let vévodí světovému žebříčku v nákupu zbraní, a nezaostávají ani Spojené arabské emiráty, kterým patří 8. příčka. Nepřekvapuje proto, že se české firmy snaží uplatnit i na tomto, řečeno jazykem ekonomů, „perspektivním trhu“.

Obrněný transportér Titus společnosti Nexter Systems s podvozkem TATRA

Česká veřejnost má přitom k dispozici jen poměrně málo informací o tom, jaké zbraně a kolik se jich do oblasti vyváží. Ale i z toho mála, co víme, je zřejmé, že Česká republika vyzbrojovala Saúdskou Arábii a Spojené arabské emiráty i v době probíhající války v Jemenu, tedy v době, kdy tam tyto státy měly páchat válečné zločiny.

Co víme:

  • od roku 2010 do roku 2018 skončily v Saudské Arábii české zbraně a vojenský materiál v hodnotě 165 milionů €,
  • v tom stejném období putovaly do Spojených arabských emirátů zbraně z ČR za 136 milionů €,
  • v roce 2014 byla Saúdská Arábie dokonce největším příjemcem českých zbraní, když nakoupila v hodnotě 70 mil. € (1,9 mld Kč). ČR tam tehdy vyvezla přibližně 300 nákladních vozů TATRA určených armádě, ale také munici v hodnotě 200 milionů Kč,
  • společnost TATRA TRUCKS v Saúdské Arábii postavila továrnu, ve které se kompletují nákladní vozy určené tamější armádě,
  • Saúdská Arábie uzavřela smlouvu s francouzskou firmou Nexter System na nákup obrněných vozidel značky Titus, ty mají podvozky TATRA. Zvažuje sa také nákup samohybných houfnic od stejné firmy, také s podvozkem TATRA,
  • podle belgické organizace Stop Wapenhandel vyvezla v roce 2018 ČR přes Rotterdam do Emirátů 57 milionů kusů munice.
Vývoz zbraní a vojenského materiálu z České republiky
Vývoz zbraní a vojenského materiálu z České republiky do vybraných zemí.

Čeští představitelé se samozřejmě snaží prodej zbraní těmto zemím páchajícím válečné zločiny bagatelizovat. Nejčastěji se snaží poukazovat na to, že většina vyvezeného zboží nejsou zbraně v užším slova smyslu, ale „jen“ vojenský materiál. V roce 2015 tak obhajoval vývozy do Saúdské Arábie mluvčí MPO ČR František Kotrba:

Faktický obchod se zbraněmi tvoří jen minoritní část obchodu s vojenským materiálem

Tehdejší ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek zase tvrdil, že ČR Saúdům neprodala „těžké zbraně“. Když se v souvislosti s vraždou novináře Džamála Chášukdžího na saúdské ambasádě v Turecku začaly ozývat hlasy volající po zbrojním embargu, bránila se ČR opět tím, že vyváží jen „tatrovky, a dále ochranné vybavení“.

Tyto argumenty jsou však irelevantní, protože:

  • jsou nepravdivé. Jak do Saúdské Arábie, tak i do Emirátů se vyvážela česká munice, a to v milionech kusů. Momentálně se chystá prodej obrněných vozidel a houfnic s podvozkem TATRA Saúdské Arábii,
  • vyvolávají falešný dojem, že to, co se zde nazývá vojenským materiálem, je méně nebezpečné než zbraně (v užším slova smyslu), a tedy že ten materiál nemůže být zneužitý například při páchání     válečných zločinů. Z pohledu povolování vývozů z České republiky i z EU je toto rozdělení nepodstatné: na vývoz všeho, co se nachází ve Společném vojenském seznamu EU, musí platit stejná pravidla při udělování licencí. Takže je jedno, zda se jedná o kulomet, tatrovku s opancéřovaným podvozkem, a nebo komunikační technologie pro tanky. Má to svoji logiku: námi prodané tatrovky sice nebudou bombardovat jemenské nemocnice, budou však logisticky pomáhat armádě, která tyto nemocnice bombarduje.    

Odpovědnost za povolování vývozů zbraní má u nás ministerstvo průmyslu a obchodu, musí však zohlednit stanoviska dalších ministerstev. To, jaký dopad bude mít zásilka zbraní na stav lidských práv, musí zvažovat Ministerstvo zahraničních věcí ČR. A ani jedno z těchto ministerstev zatím jasně nedeklarovalo, že by vývoz zbraní do zemí zapojených do války v Jemenu zakázalo. A to ani přes opakované výzvy Evropského parlamentu.

Ministerstvo zahraničních věcí sice před časem zastavilo zásilku protitankových granátů do Emirátů a čelilo za to absurdní kritice zbrojařské lobby, jasné stanovisko však nezaznělo. A ministerstva české zbrojaře k vývozu zbraní do Saúdské Arábie dokonce nabádají. Na stránkách BusinessInfo.cz zřizovaných ministerstvem průmyslu a obchodu je citována „mapa odborových příležitostí“, tu pravidelně zveřejňuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR. U Saúdské Arábie uvádí i obranný průmysl a vojenský materiál a doslova se tam píše:

S ohledem na pokračující zahraniční nasazení saúdských ozbrojených sil (Jemen) je možné předpokládat setrvalý růst poptávky po tomto materiálu

Saúdskou Arábií vedené bombardování Jemenu, způsobující humanitární katastrofu, tak není Českou republikou chápané jako důvod pro okamžité zastavení vývozu zbraní, ale naopak, jako příležitost pro český zbrojní průmysl. Upřednostňuje se tak zisk několika zbrojařů před lidskými životy.

Peter Tkáč
autor působí v NESEHNUTÍ