Informační materiály a literatura

Obsah

Workshop „Klima a militarizmus“

Texty k případovým studiím

1. Armáda jako zdroj emisí

2. Armáda a environmentalismus

3. Policie

4. Válka o fosilní paliva

5. Ekofašizmus

6. Využívání zdrojů

7. Změny klimatu jako „bezpečnostní hrozba“

8. Dopady válčení na ekosystémy

Literatura

Workshop „Antimilitarismus“

Přednáška „Militarizace vesmíru“

„Lesy pojďte do boje“ – happeningy a aktivizmus