Nekonzistentní data o exportu zbraní z ČR v roce 2015

Nekonzistentní data o exportu zbraní z ČR v roce 2015

Hodnoty vojenského materiálu, který Česká republika vyvezla v roce 2015, by měly být zřejmé už od srpna 2016 díky Výroční zprávě o kontrole vývozu vojenského materiálu publikované Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Výroční zpráva EU o exportu vojenského materiálu z členských států by tedy neměla přinášet nové informace. Nicméně hodnoty exportu poskytnutné Evropské unii Českou republikou a hodnoty udávané ve zprávě MPO jsou nekonzistentní.

Ze 101 států, kam Česká republika vyvezla nějaké zbraně nebo jiný vojenský materiál, se hodnoty dle zpráv EU a MPO liší v 16 případech, znázorněné na grafu níže. Největší rozpor mezi uváděnými čísly můžeme pozorovat v případě Nigeru a Spojených arabských emirátů, kde rozdíl dosahuje 1,9 milionu a 1,79 milionu eur.

Nekonzistentnost oficiálních statistik zaznamenaných Ministerstvem průmyslu a obchodu a předaných Českou republikou Evropské unii vrhají stín pochybností na celý proces kontroly exportu vojenského materiálu, který evidentně není schopný produkovat koherentní čísla. Jak potom máme důvěřovat českým orgánům, že zvládají náročnější úkony jako monitorování, jestli vyvezené zbraně nekončí ve špatných rukou?

Graf ukazuje hodnoty udávané Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO, v levém sloupci) a hodnoty udávané Evropskou unií (EU, v pravém sloupci). Najetím myši na znázorněné body se zobrazí stát a hodnota podle daného zdroje dat. Pro lepší čitelnost je osa y grafu transformována odmocněním.