Informační materiály

Nevládní organizace při kontrole obchodu se zbraněmi a vojenským materiálem ve vybraných zemích

Jiří Silný, Petr Šremer, Codruta Guran: Nevládní organizace při kontrole obchodu se zbraněmi a vojenským materiálem ve vybraných zemích. Praha 2007 Účelem studie bylo získat srovnávací materiál o činnosti nevládních organizací, zabývajících se otázkami kontroly obchodu se zbraněmi a vojenským materiálem v některých evropských zemích. Shromážděním takových informací získáváme především přehled o tom, které problémy jednotlivé […]

Dále k tématu

Zbraně pod kontrolou War Resisters' International