Informační materiály

Leták: České zbraně v rukou diktátorů – 2014

Přichystali jsme pro vás nový leták, který dává do souvislostí vývozy zbraní a vojenského materiálu z ČR za rok 2014 se stavem lidských práv v zemích našich odběratelů.                   Verzi k tisku naleznete zde (PDF, 1,3 MB)

Arms Trade for beginners – A Handbook for Volunteers

The purpose of this handbook is to provide basic information to volunteers and activists who would like to know more about the issues surrounding the arms trade and possibly campaign on the subject. We consider the global arms trade to be the main cause of human suffering and misery in a large part of the […]

Vydali jsme příručku „Arms Trade for Beginners“

Účelem této příručky je poskytnout základní informace o obchodu se zbraněmi všem dobrovolníkům a dobrovolnicím, kteří se začínají zajímat o toto téma. Globální obchod se zbraněmi totiž považujeme za jednu z hlavních příčin utrpení a strádání lidí ve značné části světa. Příručka vznikla z iniciativy samotných dobrovolnic a dobrovolníků, kteří se setkali na začátku roku […]

Document: Country Report on Czech Arms Exports in 2011

Report on czech arms exports in 2011 prepared for European Network Against Arms Trade. Download PDF in English (1 MB)

Leták: Zastavme obchod se smrtí!

Kontrola zahraničního obchodu s vojenským materiálem v České republice

František Janda: Kontrola zahraničního obchodu s vojenským materiálem v České republice. 2007. Tento materiál je zaměřen na posouzení možnosti a účelnosti veřejné a parlamentní kontroly zahraničního obchodu s vojenským materiálem v České republice. V úvodu je popsán český mechanismus kontroly exportu vojenského materiálu a míra zveřejňování souvisejících informací vládou. Následně je stručně nastíněna parlamentní a […]

Nevládní organizace při kontrole obchodu se zbraněmi a vojenským materiálem ve vybraných zemích

Jiří Silný, Petr Šremer, Codruta Guran: Nevládní organizace při kontrole obchodu se zbraněmi a vojenským materiálem ve vybraných zemích. Praha 2007 Účelem studie bylo získat srovnávací materiál o činnosti nevládních organizací, zabývajících se otázkami kontroly obchodu se zbraněmi a vojenským materiálem v některých evropských zemích. Shromážděním takových informací získáváme především přehled o tom, které problémy jednotlivé […]

Dále k tématu

Zbraně pod kontrolou War Resisters' International